JAK SPRZEDAĆ

Jeżeli w Twoim posiadaniu znajduje się dzieło sztuki – obraz, grafika, rysunek, rzeźba – które chciałbyś sprzedać za naszym pośrednictwem , zapraszamy do siedziby Galerii, gdzie na miejscu dokonamy identyfikacji i wyceny.

Często rozpoznanie autora czy wycena wymagać może kilku dni pracy oraz podpisania umowy depozytowej, którą – po zakończeniu kwerendy – zastąpi właściwa umowa komisowa.


Jeżeli jesteś spoza Krakowa, prześlij nam zdjęcia całego dzieła oraz zbliżenia ewentualnych oznaczeń czy sygnatur drogą mailową lub tradycyjną pocztą. Pozwoli nam to na wstępną ocenę obiektu.


Umowa komisowa zawiera zawsze opis identyfikacyjny przyjętej pracy oraz minimalną, gwarantowaną kwotę dla Ciebie, zwykle 75% kwoty oferowanej klientom. Galeria pobiera 25 % marży od kwoty sprzedaży, przy obiektach o wysokiej wartości procent ten podlegać może negocjacji.

SPRZEDAŻ KOMISOWA W GALERII

Ze względu na znajomość zainteresowań i pasji kolekcjonerskich naszych klientów sprzedaż jest często kwestią jednego telefonu i wizyty, czasem wymaga jednak cierpliwości i czasu. Dlatego przyjęte do sprzedaży obiekty staramy się prezentować w przestrzeni ekspozycyjnej Galerii.

Jeżeli Twój obiekt zostanie sprzedany, Galeria powiadomi Cię o tym drogą telefoniczną i wspólnie ustalicie sposób i termin przekazania Ci należnej kwoty (przelew lub gotówka).

Dzieło sztuki, wraz ze zdjęciem i szczegółowym opisem, zostaje umieszczone także w internetowej ofercie Galerii, do której dostęp mają klienci z całego świata.

SPRZEDAŻ ZA POŚREDNICTWEM AUKCJI

Obiekty rzadkie, o szczególnej wartości artystycznej czy historycznej mogą wejść w zakres oferty nadchodzącej aukcji. Co najmniej cztery aukcje rocznie dają każdorazowo szansę na dotarcie do szerszego kręgu kolekcjonerów za pośrednictwem katalogu w formie drukowanej i internetowej, stwarzają ponadto możliwość osiągnięcia wyższej ceny na drodze licytacji.

Jeżeli Twój obraz, grafika czy rzeźba zakwalifikowane zostaną przez nas do oferty aukcyjnej, w chwili sprzedaży Twoje 75% może okazać się o wiele więcej warte!

Aukcja daje zdecydowanie większe możliwości sprzedaży, ale wymaga także pewnej dozy cierpliwości, ze względu na jej termin oraz ostateczną finalizację sprzedaży przez kupujących.

Jeżeli Twój obiekt zostanie sprzedany, Galeria powiadomi Cię o tym drogą telefoniczną i wspólnie ustalicie sposób i termin przekazania Ci należnej kwoty (przelew lub gotówka).

Jeżeli Twój obiekt nie zostanie sprzedany, zawsze istnieje szansa na sprzedaż poaukcyjną w cenie wywoławczej.