CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Jesteś na naszej stronie, więc w zakładce kontakt znajdziesz wszelkie adresy e-mailowe, numery telefonów i faksów. Jeśli się do nas wybierasz osobiście, a nie jesteś z Krakowa, lub chcesz pokazać coś cięższego, umów spotkanie telefonicznie, abyśmy na pewno byli w galerii.

CZY MOŻNA DOJECHAĆ SAMOCHODEM?

Niestety, w godzinach pracy galerii wjazd w obręb Plant jest ograniczony. Zawsze jednak możemy się umówić przed godziną 10.00. Najbliższe parkingi ze swobodnym dojazdem znajdują się przy Placu Biskupim, ok. 300 metrów od galerii.

NA JAKICH ZASADACH WYCENIAMY OBIEKTY?

Wszystkie prace przyjmowane do sprzedaży aukcyjnej lub galeryjnej są wyceniane na miejscu. Czasem potrzebujemy na to kilka dni, aby zasięgnąć opinii zewnętrznego eksperta. Wtedy wystawiamy kwit depozytowy, który po uzgodnieniu ceny zamieniany jest na kwit sprzedaży komisowej. Jeśli obiekt nie jest przeznaczony do sprzedaży a naszej galerii wycena może być płatna. Nie dokonujemy wycen na użytek sądów, urzędów skarbowych itp.

CZY MOŻNA BYĆ PEWNYM NASZEJ WYCENY?

Galeria i Dom Aukcyjny NAUTILUS działa od niemal 25 lat, a nasze katalogi wielokrotnie były wskazywane jako doskonały przykład zawodowej rzetelności. Jesteśmy członkami-założyciela Stowarzyszenia Antykwariuszy i Marszandów Polskich oraz międzynarodowego Confédération Internationale des Négociants en Oeuvres d'art.

SPRZEDAWAĆ NA AUKCJI CZY ODDAĆ W KOMIS?

Z reguły sprzedajemy obiekt, jeśli przestał nam się podobać, lub pilnie potrzebujemy gotówki. Przy szybkiej sprzedaży trzeba liczyć się z osiągnięciem niższej ceny, bo nabywca będzie próbował negocjować stawkę dla siebie najkorzystniejszą. Sprzedaż aukcyjna gwarantuje nam z reguły cenę wyższą, ale wymagającą oczekiwania związanego z terminem aukcji, jej rozliczeniem etc.

CZY WIERZYĆ EKSPERTYZOM?

Często, zwłaszcza w prywatnym obrocie dziełami sztuki, do prac dołączane są ekspertyzy, mające uwiarygodnić autentyczność i wartość obiektu. Niestety, wiele z nich to zaświadczenia warte tyle ile papier na którym je napisano. We Francji ekspert jest traktowany na równi z notariuszem, a prężnie działający samorząd zawodowy zabezpiecza obrót przed fałszerstwami. Polska jest jednym z niewielu krajów, gdzie obrót na rynku sztuki nie doczekał się rozwiązań legislacyjnych. Brak prawnej opieki powoduje, że nie jest bezpiecznie inwestować w sztukę, nie posiadając odpowiedniej wiedzy merytorycznej czy zaufanego eksperta. Nie ma także mechanizmów, które zobowiązywałyby do ujawniania falsyfikatów, które zostały odkryte na rynku. Dlatego zawsze warto poradzić się renomowanej, dbającej o reputację galerii lub rzeczoznawcy – nie jest ich wielu, z listy Ministra Dziedzictwa Narodowego (http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/kultura-i-dziedzictwo/ochrona-dziedzictwa-kulturowego/rzeczoznawcy-mkidn-w-dziedzinie-opieki-nad-zabytkami.php).

JAK WYGLĄDA WYWÓZ ZAKUPIONYCH OBIEKTÓW ZA GRANICĘ?

Zakupiona pracę możemy odpłatnie dostarczyć w dowolne miejsce, po warunkiem, że jej wywóz jest zgodny z obowiązującymi przepisami. W niektórych przypadkach należy się liczyć w kilkutygodniową zwłoką, jeśli obiekt wymaga zgody odpowiednich instytucji (http://nimoz.pl/pl/dzialalnosc/wywoz-zabytkow-zagranice). Koszty uzyskania zezwolenia obciążają nabywcę.

CZY KUPUJĄC OBIEKT DOSTANĘ FAKTURĘ?

Tak. Dla udokumentowania sprzedaży dzieł sztuki mogą być – na życzenie Klienta, wystawiane faktury, które jednak nie muszą zawierać danych określonych w § 5 ust. 1 pkt 9-14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur tj. ceny jednostkowej netto, wartości sprzedaży netto, stawki podatku, sumy wartości sprzedaży netto oraz kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto. Dodatkowo faktura w swej treści (niekoniecznie w nagłówku) powinna zawierać dopisek „procedura marży – dzieła sztuki”.

CZYM WŁAŚCIWIE SĄ DZIEŁA SZTUKI?

Każdy z nas ma na ten temat własne wyobrażenie, warto więc uściślić, jak ten termin interpretują polskie przepisy prawa, zwłaszcza podatkowego. Za dzieła sztuki na gruncie ustaw podatkowych uważa się (art. 120 ust. 1 ustawy o vat):

  • obrazy, kolaże i podobne płyty dekoracyjne, rysunki i pastele, wykonane w całości przez artystę, z wyłączeniem planów i rysunków do celów architektonicznych, inżynieryjnych, przemysłowych, komercyjnych, topograficznych lub podobnych, ręcznie zdobionych produktów rzemiosła artystycznego, tkanin malowanych dla scenografii teatralnej, do wystroju pracowni artystycznych lub im podobnych zastosowań (CN 9701), (PKWiU ex 90.03.13.0),
  • oryginalne sztychy, druki i litografie, sporządzone w ograniczonej liczbie egzemplarzy, czarno-białe lub kolorowe, złożone z jednego lub kilku arkuszy, w całości wykonane przez artystę, niezależnie od zastosowanego przez niego procesu lub materiału, z wyłączeniem wszelkich procesów mechanicznych lub fotomechanicznych (CN 9702 00 00), (PKWiU ex 90.03.13.0),
  • oryginalne rzeźby oraz posągi z dowolnego materiału, pod warunkiem że zostały one wykonane w całości przez artystę; odlewy rzeźby, których liczba jest ograniczona do 8 egzemplarzy, a wykonanie było nadzorowane przez artystę lub jego spadkobierców (CN 9703 00 00), (PKWiU ex 90.03.13.0),
  • gobeliny (CN 5805 00 00), (PKWiU ex 13.92.16.0) oraz tkaniny ścienne (CN 6304), (PKWiU ex 13.92.16.0) wykonane ręcznie na podstawie oryginalnych wzorów dostarczonych przez artystę, pod warunkiem że ich liczba jest ograniczona do 8 egzemplarzy,
  • fotografie wykonane przez artystę, opublikowane przez niego lub pod jego nadzorem, podpisane i ponumerowane, ograniczone do 30 egzemplarzy we wszystkich rozmiarach oraz oprawach.
CO TO JEST DROIT DE SUITE?

To autorskie prawo majątkowe, dziedziczne, niezbywalne, do określonej części dochodów z zawodowej odsprzedaży oryginału utworu plastycznego, fotograficznego, a także rękopisu utworu literackiego i muzycznego. Roszczenie o zapłatę określonej kwoty powstaje w chwili odsprzedaży utworu. Brak zapłaty nie stanowi naruszenia praw autorskich. W Polsce realizacja droit de suite nie jest objęta obowiązkowym pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania. Polska ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych ustanawia droit de suite w art. 19–19. Określa należny procent ceny sprzedaży (w zależności od wysokości ceny utworu plastycznego lub fotograficznego degresywnie, od 5% do 0,25%) oraz definiuje pojęcie „oryginalnego egzemplarza utworu”. W przypadku dzieł plastycznych i fotograficznych droit de suite dotyczy cen w wysokości od równowartości 100 euro, ostatni próg określono dla cen o wysokości przekraczającej równowartość 500 tys. euro, a należna kwota nie może przekraczać równowartości 12,5 tys. euro.

CO TO JEST DZIEŁO ORYGINALNE?

Oryginał oznacza osobiście wykonany przez twórcę egzemplarz, a także kopie wykonane osobiście albo pod nadzorem twórcy, uznane i oznaczone przez niego jako egzemplarze oryginalne.

CZY SPRZEDAJĄC DZIEŁO SZTUKI MAM ZAPŁACIĆ JAKIŚ PODATEK?

Osoba fizyczna dokonująca sprzedaży dzieła sztuki poza prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, np. z prywatnej kolekcji, może w pewnych sytuacjach uniknąć opodatkowania takiej sprzedaży podatkiem dochodowym. Nie podlega bowiem opodatkowaniu podatkiem dochodowym odpłatne zbycie dzieł sztuki, które nastąpiło po upływie pół roku licząc od miesiąca, w którym osoba ta nabyła dzieło sztuki i nie było to zbycie dokonane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

CZY OBIEKT KUPIONY DO DEKORACJI BIURA MOGĘ WLICZYĆ W KOSZT UZYSKANIA PRZYCHODU?

Niestety zarówno  art. 22c pkt 3 ustawy o PIT jak i art. 16c pkt 3 ustawy o CIT wprost stanowią, że działa sztuki, będące środkami trwałymi (tj. mające wartość początkową przewyższającą 3.500 zł) nie podlegają amortyzacji. W rezultacie przedsiębiorca, który nabył obraz będący dziełem sztuki w celu uatrakcyjnienia wnętrza swojego biura nie będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatków poczynionych na ten obraz, aż do momentu zbycia tego obrazu. W kwestia możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu dzieł sztuki, których wartość  nie przewyższa 3500 zł, część organów podatkowych dopuszcza ujęcie wydatków na takie dzieła do kosztów uzyskania przychodu, traktując je jako wyposażenie dekoracyjne (takie samo jak np. kwiaty w wazonach, etc.). Jednakże art. 23  ust. 1 pkt 23 ustawy o PIT i art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT wyłączają wyraźnie z kosztów uzyskania przychodów wydatki  poczynione przez przedsiębiorców na  reprezentację. Ze względu na te wątpliwości przed dokonaniem zaliczenia jakichkolwiek kwot wydanych na zakup dzieł sztuki do kosztów uzyskania przychodu warto wystąpić o interpretację podatkową.

CZY DOSTANĘ JAKIŚ CERTYFIKAT PO ZAKUPIE?

Tak, każdy kupiony u nas obiekt – jeśli Klient sobie tego zażyczy – otrzymuje, prócz dowodu zakupu w postaci paragonu fiskalnego lub faktury, poświadczenie autentyczności. Zawiera ono opis i zdjęcie pracy, w uzasadnionych przypadkach także dodatkowe informacje dotyczące autora lub dzieł analogicznych. Potwierdzenie autentyczności jest bezpłatne.

JESTEM ZE SZCZECINA I MAM OBRAZ KTÓRY CHCĘ SPRZEDAĆ, CO MAM ZROBIĆ?

Wstępnej oceny możemy dokonać na podstawie zdjęć (lico i odwrocie, sygnatura, ewentualne nalepki wystawiennicze). Jeśli zaakceptujemy ofertę, praca może być do nas przesłana za pośrednictwem zaufanej firmy kurierskiej. Pocztą przesyłamy kwit komisowy z prośbą o podpisanie i odesłanie jednego egzemplarza.

MAM OBRAZ I JEST CIĘŻKI, A POZA TYM BOJĘ SIĘ ŻE GO USZKODZĘ W TRAMWAJU!

Zawsze istnieje możliwość obejrzenia obiektu, po ustaleniu terminu, przez pracownika galerii.

JAK DŁUGO OBIEKT MOŻE POZOSTAĆ W GALERII?

Standardowo przyjmujemy obiekt na pół roku. Po tym terminie istnieje możliwość przedłużenia czasu przechowywania i oferowania obiektu.

CZY WARTO PRZYNIEŚĆ OBIEKT USZKODZONY?

Zawsze lepiej sprawdzić. Może okazać się, że obiekt po konserwacji bez trudu znajdzie nabywcę. Zdarza się jednak, że koszty ewentualnej konserwacji będą zbyt wysokie. Ta kwestia każdorazowo uzgadniana jest z klientem.