No17

Wiesław Obrzydowski (1938 - 2017)

Rodzina, 1989 / Urodziny, lata 90. XX w. [Obraz dwustronny]

152.50 x 127.50 cm

Starting price: 8000 zł *

Recommend to friends
Wiesław Obrzydowski (1938 - 2017) -
SEE ARTIST DETAILS