Stefan Mrożewski (1894-1975)
Grafik, malarz, ceramik; studiował m.in. w poznańskiej Państwowej Szkole Sztuk Zdobniczych oraz warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych (u W. Skoczylasa); był współzałożycielem Związku Polskich Artystów Grafików (1919), członkiem Stowarzyszenia Polskich Artystów Grafików Ryt (od 1925); uprawiał przede wszystkim drzeworyt, realizował głównie portrety,...
Poleć znajomym
Życiorys
Grafik, malarz, ceramik; studiował m.in. w poznańskiej Państwowej Szkole Sztuk Zdobniczych oraz warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych (u W. Skoczylasa); był współzałożycielem Związku Polskich Artystów Grafików (1919), członkiem Stowarzyszenia Polskich Artystów Grafików Ryt (od 1925); odbył m.in. podróż artystyczną do Paryża, w wyniku której powstała seria drzeworytów przedstawiająca widoki Paryża; od ok. 1950 mieszkał w Kalifornii; uprawiał przede wszystkim drzeworyt, realizował głównie portrety (Amazonka, 1935), pejzaże (Kobiety w ogródku, 1932; Wiatrak w Brabancji, l. 30.), sceny rodzajowe (Jarmark w Oksie, 1932; Tancerze, 1936) i religijne (Złożenie do grobu, 1929; Wjazd Chrystusa do Jerozolimy, 1931; Modlitwa w Ogrojcu, 1933; Święta Rodzina, 1934; Pokłon Trzech Króli, 1936); tworzył ilustracje książkowe (m.in. do Don Kichota M. de Cervantesa, Boskiej komedii Dantego, Legend Warszawy E. Szelburg-Zarembiny), ekslibrisy i witraże.
Bibliografia
Lit.: A. Pietrzak, „Czarodziej rylca”, Warszawa 2004