Ludwik Lille (1897-1957)
Malarz, grafik, ilustrator książek i krytyk sztuki. Związny z poznańską grupą "Zdrój", formistami, ugrupowaniem "Artes". W roku 1937 wyjechał do Paryża, w którym pozostał już do śmierci. 
Poleć znajomym
Życiorys
Malarz, rysownik i grafik; krytyk sztuki; reprezentant surrealistycznego nurtu w latach 30. i sztuki metaforycznej w latach 40. i 50.; po I wojnie światowej nawiązał kontakty z grupą poznańskich ekspresjonistów "Zdrój" i krakowskich Formistów; na przełomie 1921 i 1922 przebywał w Berlinie; odwiedził także Drezno i Weimar, gdzie uczęszczał na wykłady do Bauhausu; w 1930 wstąpił do lwowskiego Zrzeszenia "artes"; ilustrował również książki, m. in. (Pieśń nad pieśniami, Lwów 1922; Gilgamesz , Lwów 1922; Miłość Magdaleny R.M. Rilkego, w przekładzie Lillego, Lwów 1922); w 1937 wyjechał do Paryża, gdzie osiadł na stałe; prezes Związku Artystów Polskich we Francji; twórczość artysty z lat 1923-25 nawiązuje do nurtu niemieckiego nowego realizmu oraz picassowskiego neoklasycyzmu; w okresie 1929-30 pod wpływem F. Légera nastąpił w sztuce Lillego przełom; po 1945 forma jego przedstawień - teraz głównie rysunkowych - stawała się coraz bardziej oszczędna i lapidarna; wyobrażał sceny pozornie potoczne; Lille powracał sporadycznie do techniki olejnej.
Bibliografia
Ludwik Lille 1897-1957, Wrocław grudzień 1985 - luty 1986, Warszawa 1986. Katalog wystawy; Słownik Artystów Polskich, Tom V, s. 97-100.
Kolekcje
Prace Ludwika Lillego znajdują sie m. in. w zbiorach Muzeum Sztuki w Łodzi.