Stefan Szmaj (1893-1970)
Grafik, malarz, z wykształcenia okulista. Edukację artystyczną odbył w Monachium. W latach 1915-1916 w Berlinie zetknął się z ekspresjonizmem niemieckim, który wpłynął zasadniczo na styl jego prac. Od 1917 należał do kręgu czasopisma "Zdrój", był jednym z założycieli grupy artystycznej BUNT. Brał udział w licznych wystawach w kraju i za granicą.
Życiorys

Z wykształcenia lekarz. Po odbyciu studiów we Wrocławiu, Berlinie, Tybindze, Monachium oraz Gryfii (Greifswald) zdał państwowy egzamin lekarski w 1919 w Warszawie, a następnie obronił doktorat na Uniwersytecie Poznańskim. Pełnił funkcję lekarza wojskowego podczas wojny polsko-bolszewickiej. Po zwolnieniu z wojska poświęcił się praktyce lekarskiej, robiąc specjalizację z okulistyki. Mieszkał w Gnieźnie, Ostrowie Wielkopolskim i Bydgoszczy, a w 1935 przeniósł się do Gdyni, którą opuścił czasowo w trakcie II Wojny Światowej. Przez całe życie pasją równoległą do zawodu była dla niego sztuka. Edukację artystyczną stanowiły lekcje pobierane w 1910 przez kilka miesięcy w prywatnej szkole Hermanna Groebera w Monachium. W latach 1915-1916 w Berlinie zetknął się z ekspresjonizmem niemieckim, który wpłynął zasadniczo na styl jego prac. Wykonywał grafiki – zwłaszcza linoryty, w późniejszych latach również drzeworyty. Ponadto malował, rzeźbił. Za pośrednictwem Stanisława Przybyszewskiego znalazł się w 1917 w kręgu czasopisma „Zdrój”. Był jednym z założycieli grupy artystycznej BUNT. Brał udział w licznych wystawach w kraju i za granicą.

Bibliografia
"Stefan Szmaj. Wystawa grafik i rysunków", katalog wystawy, Nautilus Salon Antykwaryczny, Kraków 2012 http://nautilus.artlist.pl/pdf-y/Szmaj_katalog_internet.pdf
„BUNT. Der Sturm. Die Aktion. Polscy i niemieccy eskpresjoniści”, katalog wystawy, Poczdam, Gniezno 2011.
Wystawy
1918 -  „I Wystawa Ugrupowania BUNT”, Poznań; „Wystawa BUNTU” w galerii Die Aktion Franza Pfemera, Berlin; „II Wystawa
Ekspresjonistów Polskich”, TPSP, Kraków
1920/21  - Wystawa Formistów i BUNTU”, Lwów, Poznań
1922 -  „Międzynarodowa Wystawa Artystów Rewolucyjnych”, Berlin
1956 - „Esposizione Internazionale del Medico Artista”, Turyn (2 srebrne medale za grafikę Święty Sebastian oraz akwarelę Las w Mielnie)
2003/04 - „BUNT. Ekspresjonizm Poznański 1917-1925”, Poznań
2009 -  „Wielość w jedności. Drzeworyt polski po 1900”, Bydgoszcz
2011 -  „BUNT. Der Sturm. Die Aktion. Polscy i niemieccy eskpresjoniści”, Poczdam, Gniezno;
„Stefan Szmaj. Grafika i rysunek”, Salon Antykwaryczny Nautilus, Kraków.
2012 - Stefan Szmaj. Wystawa grafik i rysunków, Kraków, Galeria Nautilus
Kolekcje
Prace w zbiorach prywatnych oraz muzealnych.
POWIĄZANE WYSTAWY
STEFAN SZMAJ. GRAFIKA, RYSUNEK
25 listopada 2011r. - 06 stycznia 2012r.
POWIĄZANE WYDARZENIA