Zdzisław Stanek (1925-1996)
Malarz, rzeźbiarz. Studiował w krakowskiej ASP. Po przymusowym przerwaniu studiów większość życia spędził w Katowicach, gdzie stał się współzałożycielem Grupy ST-53. Wychodząc od kubizmu analitycznego, na podstawie studiów Teorii widzenia Władysława Strzemińskiego określił zagadnienia, które starał się rozwiązywać przez resztę twórczości. Razem z Grupą wystawiał w Katowicach,...
Poleć znajomym
Życiorys

Malarz, rzeźbiarz. Studiował w krakowskiej ASP. Po przymusowym przerwaniu studiów większość życia spędził w Katowicach, gdzie stał się współzałożycielem Grupy ST-53. Wychodząc od kubizmu analitycznego, na podstawie studiów Teorii widzenia Władysława Strze- mińskiego określił zagadnienia, które starał się rozwiązywać przez resztę twórczości. Razem z Grupą wystawiał w Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Szczecinie i Warszawie (m.in. w Krzywym Kole). W drugiej połowie lat 50. w jego twórczości pojawiły się elementy fakturalne. W latach 60. rozpoczął komponowanie reliefów, które doprowadziło do stworzenia w latach 70. Obrazo-form – autonomicznych form przestrzennych o statusie pomiędzy obrazem a rzeźbą. W latach 80. kilkakrotnie prezentował swoje surrealne prace na wystawach Ruchu Kultury Niezależnej. Wraz z innymi twórcami, m.in. Marianem Boguszem oraz Janem Ziemskim (Grupa Zamek), zaangażował się także w aranżację plastyczną ścian szczytowych bloków mieszkalnych w Lublinie. Przez ostatnie czternaście lat życia (1982-96) w wyniku problemów zdrowotnych nie tworzył.

Bibliografia
Zdzisław Stanek. Prace z lat 50. i 60. Katalog wystawy w Galerii Czas 1 IX–2 X 2009 i Galerii Nautilus 5–17 X 2009, Kraków 2009.

Wystawy
Jego wystawy indywidualne odbywały się zarówno w kraju, m.in. w Warszawie (1959), Katowicach (1962, 1969, 1972, 1976), Szczecinie (1967), Bytomiu (1968), jak i za granicą: w Paryżu, Berlinie, Monachium, Bonn i Ostrawie.

1 IX–2 X 2009 Galeria Czas ul. Józefa Bema 1A, Będzin 

5–17 X 2009 Galeria NAUTILUS ul. Pijarska 5/2a, Kraków 

Kolekcje
Prace artysty znajdują się w następujących zbiorach: Muzeum Narodowego w Warszawie, Szczecinie i Krakowie, Muzeum w Chorzowie, Katowicach, Toruniu, Bytomiu, Bielsku-Białej, Tarnowie, Słupsku i Koszalinie, Galerii Sztuki Nowoczesnej BWA, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Sztokholmie oraz w zbiorach prywatnych na całym świecie.