WYDARZENIE
Sztuka - wartość - sacrum
27 grudnia 2016r. Wydawnictwo Akademii Ignatianum w Krakowie

POBIERZ KATALOG PDF
Poleć znajomym

Galeria NAUTILUS z radością informuje, iż nakładem Wydawnictwa Akademii Ignatianum w Krakowie ukazała się długo oczekiwana księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Pawłowi Taranczewskiemu - Sztuka - wartość - sacrum pod redakcją Beaty Bigaj-Zwonek, Barbary Hryszko oraz Sylwii Góry.

NAUTILUS przyczynił się do powstania publikacji dzięki udostępnieniu na potrzeby wydawnicze bogatego archiwum fotografii obrazów Pawła Taranczewskiego. Ze względu na przyjażń i długą tradycję współpracy artystycznej z bohaterem monografii, Galeria NAUTILUS została poproszona o napisanie tekstu poświęconemu twórczości malarskiej artysty ("Kilka słów o malarstwie Pawła Taranczewskiego" autorstwa Agnieszki Mazoń). Dziękując za zaszczyt współuczestnictwa w tym monumentalnym przedsięwzięciu, jednocześnie zachęcamy do nabycia tej wyjątkowej nowości wydawniczej.

http://wydawnictwo.ignatianum.edu.pl/sztuka-wartosc-sacrum.htm

 

„Książka jest pokłosiem konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Kulturoznawstwa Akademii lgnatianum dla uczczenia 75-lecia profesora Pawła Taranczewskiego, swojego wykładowcy, wybitnego artysty i uczonego. Jest to więc księga pamiątkowa stanowiąca dopełnienie tejże konferencji, przede wszystkim jednak trwały wyraz hołdu dla tak zasłużonej postaci na polu artystycznym i naukowym w zakresie filozofii, zwłaszcza estetyki, a także dydaktyki.( ... )

Różnorodność tematyczna książki, interdyscyplinarność, zapewniają szerokie spektrum jej odbiorców, z kilku dziedzin humanistyki. Uczestnictwo w tym zbiorowym dziele znanych postaci ze świata nauki i sztuki, doświadczonych w przygotowywaniu własnych tekstów, z góry niejako narzuca wysoki standard księgi, tak pod względem merytorycznym jak i formalnym".

dr hab. Kazimierz Kuczman, prof. UPJPII

 

 „Bogactwo tematów w obszarze szeroko rozumianej humanistyki, różnorodność tekstów i interpretacji, zaznaczone więzi, łączące autorów z Jubilatem, to wszystko składa się na walory tej lektury. Trudno się zatem dziwić, że czytając tę Księgę Jubileuszową można wiele się nauczyć, wzruszyć się, a także doznać przyjemności. Ponieważ nie ulega wątpliwości, że monografia ta ma liczne walory naukowe i literackie. A przede wszystkim pokazuje (świadczy, potwierdza), jak twórczość jednego człowieka może inspirować innych ludzi, wpływać na nich, a nawet kształtować ich smak. Ten rodzaj inspiracji staje się zawsze początkiem współpracy i dialogu, które są tak bliskie humanistyce".

dr hab. Ewa Podrez, prof. UKSW