Tadeusz Kulisiewicz (1899-1988)
Kulisiewicz Tadeusz (1899-1988): grafik, rysownik, jeden z najwybitniejszych polskich drzeworytników i rysowników.
Poleć znajomym
Życiorys
Kulisiewicz Tadeusz (1899-1988): grafik, rysownik, jeden z najwybitniejszych polskich drzeworytników i rysowników; studiował w Państwowej Szkole Sztuk Dekoracyjnych w Poznaniu (1922-1923) i w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie (u W. Skoczylasa); członek grupy > Ryt (od 1926); wykładowca ASP w Warszawie (od 1933; profesor od 1946); odbył liczne podróże artystyczne (m.in. do Belgii, Brazylii, Chin, Francji, Holandii, Indii, Meksyku, Niemiec, Włoch), które zaowocowały wieloma cyklami rysunkowymi; jest autorem tek drzeworytniczych: Ze starego Kalisza (1924), Szlembark (1928-30), Bacówka (1932/33), Metody (1934), Wieś w Gorcach (1935/36), Rysunki szlembarskie (1939, 1947/48, 1952, 1961/62); cały dorobek K. (m.in. 70 desek drzeworytniczych) spłonął podczas powstania warszawskiego; po wojnie artysta nie powrócił do grafiki, tworzył tuszowe rysunki (Ruiny Warszawy, 1945), osiągając w tej dziedzinie mistrzostwo; w l. 50. odbył liczne podróże, które zaowocowały cyklami rysunków: Rysunki z podróży po Czechosłowacji (1951), Rysunki z Chin (1952), Rysunki z Indii (1956), Rysunki z Meksyku (1957, 1958/59); Laguna wenecka (1958, 1961), Rysunki z Brazylii (1963); tworzył też suchoryty (m.in. Stalowe ptaki, 1965; Kobieta, 1973/74; Macierzyństwo, 1974); zilustrował Kaukaskie kredowe koło, Matkę Courage i Galileusza B. Brechta.
Wystawy
Grafiki K. były prezentowane na licznych wystawach idywidualnych w niemal całej Europie, a także w Azji i obu Amerykach, m.in. w 1939 w pawilonie polskim na Wystawie Światowej w Nowym Jorku.