Zofia Szczęsna (0)
Artystka interdyscyplinarna zajmująca się działaniem na granicy sztuki i nauki (przede wszystkim matematyki i astrofizyki). W 2014 roku z wyróżnieniem ukończyła Wydział Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (dyplom magisterski nagrodzony medalem Rektora ASP), obecnie doktorantka na macierzystym Wydziale.  Obecnie współpracuje z ośrodkami naukowymi w Polsce i Niemczech...
Poleć znajomym
Życiorys
Artystka interdyscyplinarna zajmująca się działaniem na granicy sztuki i nauki (przede wszystkim matematyki i astrofizyki). W 2014 roku z wyróżnieniem ukończyła Wydział Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (dyplom magisterski nagrodzony medalem Rektora ASP), obecnie doktorantka na macierzystym Wydziale.  Obecnie współpracuje z ośrodkami naukowymi w Polsce i Niemczech jednocześnie działając w sferze sztuk wizualnych jako twórca, kurator i animator kultury.
Wystawy
Brała udział w ponad 50 wystawach w kraju i za granicą, organizowała oraz współorganizowała 17 projektów i wydarzeń artystycznych oraz interdyscyplinarnych (również w ramach przewodniczenia grupie Banda oraz Kołu Artystyczno-Naukowemu podczas studiów magisterskich).