Jagoda Padjas-Siwanowicz (1983)
Absolwentka Wydziału Form Przemysłowych w krakowskim ASP ( 2002-2007). Dyplom uzyskała w 2007 r. w katedrze Barwy i Światła pod kierunkiem prof. Barbary Suszczyńskiej-Rąpalskiej.