Jan Lebenstein (1930-1999)
Malarz, grafik, rysownik i scenograf. Studiował w warszawskiej ASP (u Artura Nachta Samborskiego i Eugeniusza Eibischa)
Poleć znajomym
Życiorys
Malarz, grafik, rysownik i scenograf; studiował w warszawskiej ASP (u A. Nachta-Samborskiego i E. Eibischa); od 1956 współpracował z Teatrem na Tarczyńskiej M. Białoszewskiego; w 1959 otrzymał Grand Prix na I Biennale Młodych w Paryżu, w tym też roku osiadł na stałe we Francji (od 1981 posiadał francuskie obywatelstwo); jego twórczość łączy elementy przedstawieniowe i surrealistyczne z abstrakcją; malował olejno i gwaszem, często łączonym z pastelem (Babyliony, 1962-66; Sweety Bar, 1976), posługiwał się także tuszem (Korytarz biurowy, 1966); początkowo realizował nastrojowe podmiejskie pejzaże (Stary Rembertów, 1955; Widok na nowy Rembertów, 1955), później cykle ludzkich figur (Figury osiowe, 1956-58), fantasmagoryczne bestiaria (cykl Carnet intime, 1960-65; Créatures abominables, 1960-65; Carpathien, Rural, 1965), akty (Akt, 1955; Akt męski tyłem, 1966; Akt wchodzący po schodach, 1968); tworzył ilustracje książkowe (np. do Folwarku zwierzęcego G. Orwella, 1975; Apokalipsy, 1983, i Księgi Hioba, 1979, w tłumaczeniu Cz. Miłosza, 1979).

Jako grafik tworzył litografie (m.in. teka Carnet Incomplet, 1966), posługiwał się też techniką suchej igły (Weduta z potworami, 1985); jest także autorem witraży do kaplicy Palotynów w Paryżu (1970); w 1985 otrzymał Nagrodę imienia Jana Cybisa.