Kawalerowicz Jacek (1952-1988)
Grafik, rysownik,  autor plakatów filmowych.