Rita Walter-Łomnicka (1932-2012)
Malarka, graficzna, projektantka; w l. 1951-1956 studiowała w krakowskiej ASP na Wydziale Grafiki. Uprawiała malarstwo olejne i akwarelowe oraz grafikę warsztatową i użytkową.
Poleć znajomym
Życiorys
Rita Walter-Łomnicka urodziła się w wywodzącej się z Moraw i osiadłej w Krakowie w końcu XVIII wieku rodzinie o tradycjach patriotycznych;...
 ukończyła w 1950 roku Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie; w latach 1951-1956 studiowała w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Grafiki w latach 1950-1956 pod kierunkiem Włodzimierza Sawulaka, Mieczysława Wejmana, Eugeniusza Wańka, Adama Siemianowicza, Stanisława Krzyształowskiego; dyplom przygotowała u Macieja Makarewicza. 
Uprawiała malarstwo olejne i akwarelowe oraz grafikę warsztatową i użytkową. Projektowała reklamy, plakaty, karty wizytowe, ilustracje książkowe (m.in. Klub Pickwicka, Baśnie i legendyBajki A. Puszkina), znaki firmowe, odznaczenia, logotypy (m.in słynną kozicę - logo Tatrzańskiego Parku Narodowego wraz z kompletem plakatów i ulotek).
Wystawy
Brała udział w ważnych wystawach okręgowych, ogólnopolskich, poplenerowych oraz w konkursach; między innymi: w 1957 roku - w Wystawie Krakowskiego Okręgu ZPAP (grafika, rysunek) i w Wystawie Młodej Plastyki Okręgu Krakowskiego ZPAP; w 1958 roku - w Wystawie Krakowskiego Okręgu ZPAP; w 1961 roku - Wystawie Grafiki Użytkowej Okręgu Krakowskiego ZPAP; w 1962 roku - w Warszawie w Wystawie XV-lecia PRL, Grafika Użytkowa; w 1966 roku - w Krakowie w Wystawie Jubileuszowej prac absolwentów PLSP; w 1973 roku w Warszawie w Wystawie Ogólnopolskiej Artystów Plastyków z kręgu "Cepelia" (III nagroda i brązowy medal); w 1976 roku - w Krakowie w Wystawie Grafiki Użytkowej; w 1977 roku w Warszawie w Wystawie "Osiągnięcia Dziesięciolecia - pamiątki" (wyróżnienie).
Uczestniczyła również w konkursach, między innymi: w 1970 roku w Warszawie w Konkursie na pamiątki "Cepelia" (III nagroda); w 1972 roku w Warszawie w Konkursie Ogólnopolskim na pamiątkę Kopernikowską (I nagroda, III nagroda, wyróżnienie); w 1974 roku w Krakowie w Konkursie na pamiatkę XXX-lecia PRL ( dwie III nagrody, dwa wyróżnienia); w 1976 roku w Częstochowie w Konkursie na pamiątki ze skóry "Cepelia (II nagroda); w 1980 roku - w Konkursie "Pamiątki z Krakowa" (nagroda specjalna, II i III nagroda). 
Wielokrotnie brała też udział w plenerach artystycznych a następnie w wystawach poplenerowych, między innymi: w latach 1971 i 1979 w Warszawie w Wystawach poplenerowych "Kazimierz Dolny"; w 1972 roku w Wystawie Poplenerowej "Kadyny" we Fromborku; w 1973 roku w Warszawie w Wystawie Poplenerowej "Bukowina Tatrzańska".
Kolekcje
Prace Rity Walter-Łomnickiej znajdują się w zbiorach prywatnych.