Wojciech Ireneusz Sobczyk (1985)
Studiował grafikę na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie uzyskał tytuł doktora pod opieką prof. Dariusza Vasiny. Pracuje na stanowisku adiunkta na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Zajmuje się rzeźbą, instalacją, animacją, muzyką, grafiką warsztatową i fotografią. Zainteresowanie szeroko pojętym humanizmem, a także czerpanie z klasycznych, często wręcz archiwalnych technik...
Poleć znajomym
Życiorys
Studiował grafikę na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie uzyskał tytuł doktora pod opieką prof. Dariusza Vasiny. Pracuje na stanowisku adiunkta na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Zajmuje się rzeźbą, instalacją, animacją, muzyką, grafiką warsztatową i fotografią. Zainteresowanie szeroko pojętym humanizmem, a także czerpanie z klasycznych, często wręcz archiwalnych technik widoczne jest zarówno we wczesnych pracach graficznych, jak i współczesnych ceramicznych rzeźbach. Te ostatnie pozwalają artyście na zainicjowanie u widza swoistego dualizmu doznań - skomplikowane, mroczne biomorficzne kształty, balansujące między sferą sztuki i natury, urzekają i przerażają zarazem, podobnie jak wykonane z białej, zdobionej kobaltowym ornamentem porcelany „maski wstydu". Celowe zestawienie - wydawałoby się - sprzecznych w wątków opiera się na obecnym w kulturze od wieków współistnieniu piękna i okrucieństwa. Piękno splecione często z cierpienie i sadyzmem, napędzają spiralę pożądania w przeróżnych aspektach życia. Niepokojące fetysze Wojciecha Sobczyka stają się świadectwem renesansu nie tylko zapomnianego rzemiosła, ale także humanistycznego sposobu myślenia o wszystkich aspektach człowieczeństwa, a także przewyższających nas siłach nieokiełznanej natury.
PRACE W OFERCIE GALERYJNEJ