Alojzy Siwecki (1912-1988)
Malarz.  W latach 1932-1937 studiował malarstwo na ASP w Krakowie w pracowniach Władysława Jarockiego i Fryderyka Pautscha.