NR 4

Mieczysław Berman (1903 - 1975)

Myśliciel (Głęboki myśliciel), 1945

Technika mieszana, fotomontaż: fotografia cz.-b. barwiona tuszami i gwaszem
39.60 x 29.70 cm

sygn. p. b. dół: BERMAN 45; dedykacja w p.d. arkusza: Kochanemu przyjacielowi Jerzemu Pomianowskiemu dziękując za pomoc w przygotowaniu mojej XXX wystawy podaruje M. Berman / Warszawa, 27. lutego 1961 r.

Cena wywoławcza: 22000 zł

CENA UZYSKANA: 26000 zł

OPIS

Dzieło światowej rangi klasyka fotomontażu, przez zachodnich kolekcjonerów wymienianego obok twórców tej klasy, jak László Moholy-Nagy, Ansel Adams, Dorothea Lange, John Heartfield, a także artystów radzieckiego konstruktywizmu (El Lissickiego, Aleksandra Rodczenki, Gustawa Kłucisa) i polskiej przedwojennej awangardy (Mieczysława Szczuki, Teresy Żarnowerówny).

Prace Mieczysława Bermana nie pojawiają się na polskim rynku antykwarycznym, także na zachodnich aukcjach stanowią rzadkość.

Do stworzenia kolażu artysta wykorzystał fotografię portretową klasyka rosyjskiej literatury - Antona Czechowa (1860 - 1904). Zdjęcie, dzieło moskiewskiego fotografa Andrieja E. Ovsjarenko, powstało w roku śmierci pisarza. Jest jednym z najczęściej przywoływanych fotografii Czechowa
.

Mieczysław Berman podarował "Myśliciela" Jerzemu Pomianowskiemu po wystawie w 1961. Pisarz, eseista, wieloletni współpracownik paryskiej „Kultury" był także wybitnym tłumaczem literatury rosyjskiej m.in. „Archipelagu GUŁ-ag" Aleksandra Sołżenicyna, książek Michała Bułhakowa, Lwa Tołstoja, Anny Achmatowej oraz Antona Czechowa.

BIBLIOGRAFIA

Mieczysław Berman. Výstava protifašistických karikatur, S. V. U. Purkyně, Praha 1947 (katalog, poz. 41)
„Polska" 1956 nr 5, il. s. 32

Satyra - plakat Mieczysława Bermana, CBWA Zachęta, Warszawa 1961 (katalog, poz. 129, tutaj dodatkowy podtytuł: Homo sapiens)

Mieczysław Berman, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Wrocław 1990 (katalog), poz. 105 (por. poz. 396 i 403).

"Chekhov, Anton". Photo. Encyclopædia Britannica Online. Web. 16 Feb. 2017. 
https://www.britannica.com/biography/Anton-Chekhov?oasmId=9367

http://www.henkverveer.nl/serieuze%20Zaken/Literatuur%20Tsjechov.html#6JALTA

Urban, Peter, Über Čechov, Herausgegeben von Peter Urban, Zürich, Diogenes Verlag, 1987. il. 679

http://www.drawger.com/kroninger/?section=articles&article_id=3469&start_date=1177992000&end_date=1180670400

WYSTAWY

1947 - Mieczysław Berman. Výstava protifašistických karikatur, S. V. U. Purkyně, Praga 1961 - Satyra - plakat Mieczysława Bermana, CBWA Zachęta, Warszawa
1990 - Mieczysław Berman, Muzeum Narodowe we Wrocławiu

PROWENIENCJA
Praca ze spuścizny po Jerzym Pomianowskim (1921-2016) - pisarzu, eseiście, długoletnim działaczu emigracyjnym, współpracowniku paryskiej „Kultury", wybitnym znawcy współczesnej Rosji i krajów Europy Wschodniej, tłumaczu „Archipelagu GUŁ-ag" Aleksandra Sołżenicyna, książek Michała Bułhakowa, Antona Czechowa, Lwa Tołstoja czy Anny Achmatowej.
STAN ZACHOWANIA

Praca naklejona autorsko kartonowy podkład o wym.: 62,8 x 47,7 cm. Bardzo dobry stan zachowania. Praca oprawiona, za szkłem.

Poleć znajomym
OPIS

Dzieło światowej rangi klasyka fotomontażu, przez zachodnich kolekcjonerów wymienianego obok twórców tej klasy, jak László Moholy-Nagy, Ansel Adams, Dorothea Lange, John Heartfield, a także artystów radzieckiego konstruktywizmu (El Lissickiego, Aleksandra Rodczenki, Gustawa Kłucisa) i polskiej przedwojennej awangardy (Mieczysława Szczuki, Teresy Żarnowerówny).

Prace Mieczysława Bermana nie pojawiają się na polskim rynku antykwarycznym, także na zachodnich aukcjach stanowią rzadkość.

Do stworzenia kolażu artysta wykorzystał fotografię portretową klasyka rosyjskiej literatury - Antona Czechowa (1860 - 1904). Zdjęcie, dzieło moskiewskiego fotografa Andrieja E. Ovsjarenko, powstało w roku śmierci pisarza. Jest jednym z najczęściej przywoływanych fotografii Czechowa
.

Mieczysław Berman podarował "Myśliciela" Jerzemu Pomianowskiemu po wystawie w 1961. Pisarz, eseista, wieloletni współpracownik paryskiej „Kultury" był także wybitnym tłumaczem literatury rosyjskiej m.in. „Archipelagu GUŁ-ag" Aleksandra Sołżenicyna, książek Michała Bułhakowa, Lwa Tołstoja, Anny Achmatowej oraz Antona Czechowa.

BIBLIOGRAFIA

Mieczysław Berman. Výstava protifašistických karikatur, S. V. U. Purkyně, Praha 1947 (katalog, poz. 41)
„Polska" 1956 nr 5, il. s. 32

Satyra - plakat Mieczysława Bermana, CBWA Zachęta, Warszawa 1961 (katalog, poz. 129, tutaj dodatkowy podtytuł: Homo sapiens)

Mieczysław Berman, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Wrocław 1990 (katalog), poz. 105 (por. poz. 396 i 403).

"Chekhov, Anton". Photo. Encyclopædia Britannica Online. Web. 16 Feb. 2017. 
https://www.britannica.com/biography/Anton-Chekhov?oasmId=9367

http://www.henkverveer.nl/serieuze%20Zaken/Literatuur%20Tsjechov.html#6JALTA

Urban, Peter, Über Čechov, Herausgegeben von Peter Urban, Zürich, Diogenes Verlag, 1987. il. 679

http://www.drawger.com/kroninger/?section=articles&article_id=3469&start_date=1177992000&end_date=1180670400

WYSTAWY

1947 - Mieczysław Berman. Výstava protifašistických karikatur, S. V. U. Purkyně, Praga 1961 - Satyra - plakat Mieczysława Bermana, CBWA Zachęta, Warszawa
1990 - Mieczysław Berman, Muzeum Narodowe we Wrocławiu

PROWENIENCJA
Praca ze spuścizny po Jerzym Pomianowskim (1921-2016) - pisarzu, eseiście, długoletnim działaczu emigracyjnym, współpracowniku paryskiej „Kultury", wybitnym znawcy współczesnej Rosji i krajów Europy Wschodniej, tłumaczu „Archipelagu GUŁ-ag" Aleksandra Sołżenicyna, książek Michała Bułhakowa, Antona Czechowa, Lwa Tołstoja czy Anny Achmatowej.
STAN ZACHOWANIA

Praca naklejona autorsko kartonowy podkład o wym.: 62,8 x 47,7 cm. Bardzo dobry stan zachowania. Praca oprawiona, za szkłem.

Mieczysław Berman (1903 - 1975) - Polski grafik, światowej rangi klasyk europejskiego fotomontażu, przez zachodnich kolekcjonerów fotografii artystycznej i eksperymentalnej wymieniany obok twórców tej klasy, jak László Moholy-Nagy, Ansel Adams, Dorothea Lange, John Heartfield, a także artystów radzieckiego konstruktywizmu i polskiej przedwojennej awangardy.
PRZEJDŹ DO KARTY ARTYSTY