NR 18

Pinkas Ignacy (1888 - 1935)

Ostra brama, lata. 30. XX w.

Olej, tektura
41.00 x 31.00 cm

sygn. p. g.: Ignacy Pinkas

Cena wywoławcza: 6000 zł
OPIS
Na ramie dwie odznaki:
1) Front litewsko-białoruski 1919-1920,
2) Odznaka 85. Pułku Strzelców Wileńskich. Odznaka oficerska, tombak srebrzony, częściowo emaliowana. Projektował Ferdynand Ruszczyc.


Oferowana praca jest wariantem olejnej pracy Pinkasa, ofiarowanej Józefowi Piłsudskiemu przez artystę. Wraz z meblami i innymi w 1947 roku została wywieziona z jego domu, dworku „Milusin" w Sulejówku, na rozkaz gen. Piotra Jaroszewicza, ówczesnego wiceministra obrony narodowej. Przez lata uważana za zaginioną, została odnaleziona w pałacu w Helenowie – ośrodku reprezentacyjnym Ministerstwa Obrony Narodowej. W 2015 praca, wraz z innymi odnalezionymi obiektami, wróciła do Sulejówka, wzbogacają ekspozycję Muzeum Józefa Piłsudskiego.
PROWENIENCJA
Obraz zbiorów dra Ryszarda Rudzińskiego. Dr Ryszard Jerzy Rudziński urodził się 28 września 1930 roku w Wilnie. Ojciec Antoni był prawnikiem, matka Józefa nauczycielką szkół wileńskich. Dzieciństwo i wczesną młodość Ryszard spędził w Wilnie i okolicach Szumska w okręgu wileńskim. Po wojnie cała rodzina została zmuszona do opuszczenia stron ojczystych. Te kilkanaście lat spędzonych na Wileńszczyźnie na zawsze już zaważyły na tożsamości Ryszarda. Zamieszał z rodzicami w Krakowie. Kontynuował naukę w liceum, angażując się w ruch harcerski. Wtedy odkrył w sobie pasję kolekcjonerską i podróżowania, jak też powołanie do niesienia pomocy osobom w potrzebie. Konsekwencją tego były ukończone w 1956 roku studia na Wydziale Medycznym UJ. Wraz z Anną Barbarą z domu Kozieł, poznaną podczas wspólnych studiów medycznych, założyli rodzinę. Doczekali się i wychowali trzech synów. Dr Ryszard Rudziński intensywnie pracując zawodowo, znajdował czas i coraz głębiej rozwijał pasję kolekcjonerską (nad biurkiem miał wykaligrafowane: Nulla dies sine linea). Jego podróże po Europie, Bliskim Wschodzie, Azji, Afryce, Ameryce Pn były kontynuacją młodzieńczych wypraw w Beskidy, Tatry, czy też spływów kajakowych po polskich rzekach i jeziorach mazurskich. Ryszard Rudziński był głęboko zaangażowany w działalność Rodzin Katyńskich. Jedną z ofiar tej zbrodni był Franciszek Kozieł ojciec Anny. Dr Rudziński działał też w Związku Sybiraków a w latach osiemdziesiątych był wiceprezesem krakowskiego oddziału Klubu Inteligencji Katolickiej. Należał do Zakonu Rycerskiego i Szpitalniczego św. Łazarza z Jerozolimy. Zmarł 31 maja 2021. Jest pochowany na cmentarzu parafialnym w Tyńcu.
Poleć znajomym
OPIS
Na ramie dwie odznaki:
1) Front litewsko-białoruski 1919-1920,
2) Odznaka 85. Pułku Strzelców Wileńskich. Odznaka oficerska, tombak srebrzony, częściowo emaliowana. Projektował Ferdynand Ruszczyc.


Oferowana praca jest wariantem olejnej pracy Pinkasa, ofiarowanej Józefowi Piłsudskiemu przez artystę. Wraz z meblami i innymi w 1947 roku została wywieziona z jego domu, dworku „Milusin" w Sulejówku, na rozkaz gen. Piotra Jaroszewicza, ówczesnego wiceministra obrony narodowej. Przez lata uważana za zaginioną, została odnaleziona w pałacu w Helenowie – ośrodku reprezentacyjnym Ministerstwa Obrony Narodowej. W 2015 praca, wraz z innymi odnalezionymi obiektami, wróciła do Sulejówka, wzbogacają ekspozycję Muzeum Józefa Piłsudskiego.
PROWENIENCJA
Obraz zbiorów dra Ryszarda Rudzińskiego. Dr Ryszard Jerzy Rudziński urodził się 28 września 1930 roku w Wilnie. Ojciec Antoni był prawnikiem, matka Józefa nauczycielką szkół wileńskich. Dzieciństwo i wczesną młodość Ryszard spędził w Wilnie i okolicach Szumska w okręgu wileńskim. Po wojnie cała rodzina została zmuszona do opuszczenia stron ojczystych. Te kilkanaście lat spędzonych na Wileńszczyźnie na zawsze już zaważyły na tożsamości Ryszarda. Zamieszał z rodzicami w Krakowie. Kontynuował naukę w liceum, angażując się w ruch harcerski. Wtedy odkrył w sobie pasję kolekcjonerską i podróżowania, jak też powołanie do niesienia pomocy osobom w potrzebie. Konsekwencją tego były ukończone w 1956 roku studia na Wydziale Medycznym UJ. Wraz z Anną Barbarą z domu Kozieł, poznaną podczas wspólnych studiów medycznych, założyli rodzinę. Doczekali się i wychowali trzech synów. Dr Ryszard Rudziński intensywnie pracując zawodowo, znajdował czas i coraz głębiej rozwijał pasję kolekcjonerską (nad biurkiem miał wykaligrafowane: Nulla dies sine linea). Jego podróże po Europie, Bliskim Wschodzie, Azji, Afryce, Ameryce Pn były kontynuacją młodzieńczych wypraw w Beskidy, Tatry, czy też spływów kajakowych po polskich rzekach i jeziorach mazurskich. Ryszard Rudziński był głęboko zaangażowany w działalność Rodzin Katyńskich. Jedną z ofiar tej zbrodni był Franciszek Kozieł ojciec Anny. Dr Rudziński działał też w Związku Sybiraków a w latach osiemdziesiątych był wiceprezesem krakowskiego oddziału Klubu Inteligencji Katolickiej. Należał do Zakonu Rycerskiego i Szpitalniczego św. Łazarza z Jerozolimy. Zmarł 31 maja 2021. Jest pochowany na cmentarzu parafialnym w Tyńcu.
Pinkas Ignacy (1888 - 1935) - Polski malarz, uczeń J. Malczewskiego, legionista.
PRZEJDŹ DO KARTY ARTYSTY