NR 1

Portret hetmana Józefa Bogusława Słuszki, ok. 1750

Olej, płótno
85.00 x 71.00 cm

na odwrocie opis „ht Słuszka'

Cena wywoławcza: 25000 zł

OPIS
Portret kostiumologicznie i kompozycyjnie pasuje do swojej epoki. Takie i podobne zbroje występują w ikonografii około 1700 (m.in. Kazimierz Jan Sapieha), podobnie jak sposób upinania płaszcza. Nie jest obraz malowany ad vivum, tylko kopia z galerii: rodzinnej lub klasztornej, gromadzącej konterfekty dobroczyńców. Obraz z doby staropolskiej, może nawet około 1750). Ciekawy materiał ikonograficzny, dla muzealników, potomków Słuszki i ich krewniaków - niewątpliwie rarytas.

Józef Słuszka (ur. 22 X 1652, zm. 8 XI 1701, Kraków) hetman polny litew. i kasztelan wileński; poseł na liczne sejmy, od 1672 starosta rzeczycki, od 1673 łowczy wielki litew., od 1676 chorąży wielki litew., od 1683 marszałek nadworny litew., od 1685 hetman polny litew. i kasztelan wileński; brał udział w walkach z Turkami (1673 pod Chocimiem, 1676 pod Żurawnem, 1683 pod Wiedniem), regalista, przeciwnik frakcji pacowskiej, później przeciwnik Sapiehów; uczestniczył w kampaniach w Mołdawii 1686 i 1691; po śmierci króla Jana III Sobieskiego zwolennik kandydatury jego syna Jakuba, później poparł Augusta II.
STAN ZACHOWANIA
przetarcia warstwy malarskiej w obrębie kompozycji.
Poleć znajomym
OPIS
Portret kostiumologicznie i kompozycyjnie pasuje do swojej epoki. Takie i podobne zbroje występują w ikonografii około 1700 (m.in. Kazimierz Jan Sapieha), podobnie jak sposób upinania płaszcza. Nie jest obraz malowany ad vivum, tylko kopia z galerii: rodzinnej lub klasztornej, gromadzącej konterfekty dobroczyńców. Obraz z doby staropolskiej, może nawet około 1750). Ciekawy materiał ikonograficzny, dla muzealników, potomków Słuszki i ich krewniaków - niewątpliwie rarytas.

Józef Słuszka (ur. 22 X 1652, zm. 8 XI 1701, Kraków) hetman polny litew. i kasztelan wileński; poseł na liczne sejmy, od 1672 starosta rzeczycki, od 1673 łowczy wielki litew., od 1676 chorąży wielki litew., od 1683 marszałek nadworny litew., od 1685 hetman polny litew. i kasztelan wileński; brał udział w walkach z Turkami (1673 pod Chocimiem, 1676 pod Żurawnem, 1683 pod Wiedniem), regalista, przeciwnik frakcji pacowskiej, później przeciwnik Sapiehów; uczestniczył w kampaniach w Mołdawii 1686 i 1691; po śmierci króla Jana III Sobieskiego zwolennik kandydatury jego syna Jakuba, później poparł Augusta II.
STAN ZACHOWANIA
przetarcia warstwy malarskiej w obrębie kompozycji.