NR 64

Bronisław Chromy (1925 - 2017)

Anioł, lata 70. XX wieku

Cynkal, kamienie rzeczne (otoczaki)
30.00 x 18.50 cm

sygn. na stopie anioła puncą autorską: B. CHROMY.

Bronisław Chromy (1925 - 2017) - Polski artysta rzeźbiarz, medalier, malarz, rysownik, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.
PRZEJDŹ DO KARTY ARTYSTY