nr ref. 3063

Jacobs Andreas Friedrich (1684 - 1751)

Portret Stanisława Augusta Poniatowskiego z symboliczną sceną porwania przez konfederatów barskich, 1772

Miedzioryt, akwaforta, papier
15.90 x 10.20 cm

sygn. pł.: Jac. Andr. Fridrich Ser. Duc. Wurtemb. Sculptor aul. Sc, Aug. Vind. po l. Ezocki pinx

Cena: 700 zł

Praca niedostępna

OPIS

Portret króla w owalu, poniżej którego scena porwania. Król w półpostaci przepasany wstęgą Orderu Orła Białego. Portret w owalnej ramie zwieńczonej rokokowym kartuszem z napisem: "STANISLAUS / AUGUSTUS/ D.G. Rex Polonia/ M.D. Lith./ raptus d. 3. Nov. 1771”. W dolnej części komp. zamachowiec depczący księgi, koronę, berło i tablicę z dziesięciorgiem przykazań, rzucający się ze sztyletem na króla, powstrzymywany lewą ręką przez siedzącą na obłoku Pallas Atenę i trzymającą w drugiej ręce tarczę z Okiem Opatrzności. Pod komp. kartusz z dewizą: Hac operante / bonus Princeps / servatur / ab hoste. Rycina została umieszczona w „Geschichte des gegenwärtingen polnischen Kriegs…”, Augsburg 1778. Nazwisko malarza może być mistyfikacją - pojawia się, tylko na tej propagandowej rycinie (zob. SAP, t. II, s. 179). Rzadkie!

BIBLIOGRAFIA

E. Hutten-Czapski, Spis rycin przedstawiających portrety przeważnie polskich osobistości, Warszawa 2001, poz. 55.
W. Łoś, Wizerunki Stanisława Augusta, Kraków 1876, s. 23-24.

STAN ZACHOWANIA
Praca zdublowana na tekturze.
OPIS

Portret króla w owalu, poniżej którego scena porwania. Król w półpostaci przepasany wstęgą Orderu Orła Białego. Portret w owalnej ramie zwieńczonej rokokowym kartuszem z napisem: "STANISLAUS / AUGUSTUS/ D.G. Rex Polonia/ M.D. Lith./ raptus d. 3. Nov. 1771”. W dolnej części komp. zamachowiec depczący księgi, koronę, berło i tablicę z dziesięciorgiem przykazań, rzucający się ze sztyletem na króla, powstrzymywany lewą ręką przez siedzącą na obłoku Pallas Atenę i trzymającą w drugiej ręce tarczę z Okiem Opatrzności. Pod komp. kartusz z dewizą: Hac operante / bonus Princeps / servatur / ab hoste. Rycina została umieszczona w „Geschichte des gegenwärtingen polnischen Kriegs…”, Augsburg 1778. Nazwisko malarza może być mistyfikacją - pojawia się, tylko na tej propagandowej rycinie (zob. SAP, t. II, s. 179). Rzadkie!

BIBLIOGRAFIA

E. Hutten-Czapski, Spis rycin przedstawiających portrety przeważnie polskich osobistości, Warszawa 2001, poz. 55.
W. Łoś, Wizerunki Stanisława Augusta, Kraków 1876, s. 23-24.

STAN ZACHOWANIA
STAN ZACHOWANIA
Praca zdublowana na tekturze.
Jacobs Andreas Friedrich (1684 - 1751) - Niemiecki malarz, grafik i rytownik urodzony w Norymberdze.
PRZEJDŹ DO KARTY ARTYSTY