nr ref. 1250

Stefania Dretler-Flin (1909 - 1994)

Sen, 1961

Drzeworyt barwny
34.60 x 24.00 cm

sygn. oł. p.d.: St. Dretler-Flin; l. d.: tyt; 2/12.

Cena: 650 zł *

Praca sprzedana

OPIS
Piękna i rzadka praca graficzna w wysublimowanej kolorystyce. Niezwykle dekoracyjna i nowoczesna w formie! W z pozoru abstrakcyjnej, kubizującej kompozycji odczytać można uśpione rysy twarzy. Aspekt przedstawiający nie dominuje jednak nad przeważającymi walorami formalno-dekoracyjnymi pracy.
PROWENIENCJA
Grafika z austrackich zbiorów twórców kolekcji polskiej grafiki w wiedeńskiej Albertinie.
STAN ZACHOWANIA
Bardzo dobry stan zachowania.
OPIS
Piękna i rzadka praca graficzna w wysublimowanej kolorystyce. Niezwykle dekoracyjna i nowoczesna w formie! W z pozoru abstrakcyjnej, kubizującej kompozycji odczytać można uśpione rysy twarzy. Aspekt przedstawiający nie dominuje jednak nad przeważającymi walorami formalno-dekoracyjnymi pracy.
PROWENIENCJA
Grafika z austrackich zbiorów twórców kolekcji polskiej grafiki w wiedeńskiej Albertinie.
STAN ZACHOWANIA
STAN ZACHOWANIA
Bardzo dobry stan zachowania.
Stefania Dretler-Flin (1909 - 1994) - Polska artystka plastyk. Specjalizowała się w grafice (linorycie i drzeworycie) oraz po roku 1960 w ceramice i rzeźbie figuralnej.
PRZEJDŹ DO KARTY ARTYSTY