nr ref. 2150

Cesare Laurentio

Portret Pawła Jana Sapiehy, 1670

Miedzioryt
22.80 x 15.00 cm

sygn. pł. l.d.: Cesare Laurentio Fece;
pod kompozycją: Sapietta Generale de Polacchi

Praca dostępna
Poleć znajomym
Cena: 1700 zł
Praca dostępna

OPIS

Portret hetmana wielkiego litewskiego w latach 1656-1665. Rycina z G. Gualdo-Priorato,
Historia di Leopoldo Cesare..., t. II, Wien 1670, tablica między stronami 140/141.

BIBLIOGRAFIA

W. Drugulin, Verzeichniss von Portraits und Stichen zur Staats-und Culturgeschichte von Polen und Russland..., Leipzig 1861, s. 42 poz. 1284 (jako Jan Kazimierz Sapieha)
Thieme, t. 22 s. 453; Kraszewski 1865 s. 148; Czapski 1901 poz. 1700 
Spis miedziorytów polskich obejmujący  rzeważnie portrety polskich osobistości oraz widoki miast polskich i mapki geograficzne z 16, 17, 18 i 19 wieku w zbiorze Zygmunta Rosińskiego..., Poznań 1918 s. 100 poz. 559
Fiszer, Wrotnowska 1949 k. 263 poz. 1916.

OPIS

Portret hetmana wielkiego litewskiego w latach 1656-1665. Rycina z G. Gualdo-Priorato,
Historia di Leopoldo Cesare..., t. II, Wien 1670, tablica między stronami 140/141.

BIBLIOGRAFIA

W. Drugulin, Verzeichniss von Portraits und Stichen zur Staats-und Culturgeschichte von Polen und Russland..., Leipzig 1861, s. 42 poz. 1284 (jako Jan Kazimierz Sapieha)
Thieme, t. 22 s. 453; Kraszewski 1865 s. 148; Czapski 1901 poz. 1700 
Spis miedziorytów polskich obejmujący  rzeważnie portrety polskich osobistości oraz widoki miast polskich i mapki geograficzne z 16, 17, 18 i 19 wieku w zbiorze Zygmunta Rosińskiego..., Poznań 1918 s. 100 poz. 559
Fiszer, Wrotnowska 1949 k. 263 poz. 1916.

Cesare Laurentio - Miedziorytnik, czynny w II poł. XVII w.;  wykonał ilustracje do dzieła: G. Gualdo-Priorato, Historia di Leopoldo Cesare..., (1670) przedstawiające portrety osobistości.
PRZEJDŹ DO KARTY ARTYSTY
Zobacz również