nr ref. 71

Ridinger Johann Elias

Szarak, 1740

Akwaforta, papier
38.00 x 30.30 cm

pod kompozycją opis wyjaśniający sens przedstawienia: Anno 1718. die 20. Aprillis haben Ihro Hochfürstl: Durchl: Wilhelm Friderich Marggraff zu Anspach disen Haasen bey Windspach Gebaizet. 1740 [Roku 1718, 20 kwietnia Jego Wysokość, Najjaśniejszy Książę Wilhelm Friderich Margrabia w Anspach upolował tego zająca w trakcie polowania z sokołem]; w p.d.r.: Joh. El. Ridinger del. Sculps. et excud. Aug. Vind.

Cena: 240 zł

OPIS
Główną część prac artysty stanowią dzieła o tematyce łowieckiej, jeździeckiej i przedstawienia dzikich zwierząt. Ridinger, jako baczny obserwator, posiadł umiejętność ukazywania zwierząt w charakterystycznym dla nich ruchu. Sytuował je zwykle na tle krajobrazu, przedstawionego w nieco dekoracyjny, ornamentalny sposób, właściwy dla stylistyki rokokowej. Wym. arkusza: 507 x 363 mm.
STAN ZACHOWANIA
niew. naddarcie lewego marg. fachowo uzupełn. przez konserwatora; ładna, kontrastowa XIX-wieczna odbitka.
OPIS
Główną część prac artysty stanowią dzieła o tematyce łowieckiej, jeździeckiej i przedstawienia dzikich zwierząt. Ridinger, jako baczny obserwator, posiadł umiejętność ukazywania zwierząt w charakterystycznym dla nich ruchu. Sytuował je zwykle na tle krajobrazu, przedstawionego w nieco dekoracyjny, ornamentalny sposób, właściwy dla stylistyki rokokowej. Wym. arkusza: 507 x 363 mm.
STAN ZACHOWANIA
STAN ZACHOWANIA
niew. naddarcie lewego marg. fachowo uzupełn. przez konserwatora; ładna, kontrastowa XIX-wieczna odbitka.
Ridinger Johann Elias -
PRZEJDŹ DO KARTY ARTYSTY
Zobacz również