nr ref. 3552

Eugeniusz Get-Stankiewicz (1942 - 2011), Waldemar Świerzy (1931 - 2013)

Śniadanie na trawie (z cyklu "Miedzioryt towarzyski"), 2002

Miedzioryt rylcem, papier
12.50 x 18.00 cm

sygn. oł. prawy b.: sc. Get / 2002; poniżej kompozycji: del. Świerzy. W obrębie kompozycji tytuł.

Praca dostępna
Poleć znajomym
Cena: 800 zł *
Praca dostępna

OPIS
Od roku 2000 Stankiewicz prosił zaprzyjaźnionych artystów o rysunki, które następnie przetwarzał w miedzioryty, pieczętował, naklejał, sygnował, tworząc zbiorowy portret, których twórczość była mu bliska. Część odbitek (np. poplamionych orzechówką), ma unikatowy charakter. W zespole prace sygnowanych przez m.in. Starowieyskiego, Różewicza, Mleczkę, Wańka, Stasysa, Nitkę, Dwurnika, Czeczota, Janerkę, Dudzińskiego, Dudkę-Dürera. Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu posiada w swoich zbiorach komplet płyt miedziorytniczych oraz pierwotnych rysunków, które posłużyły do ich sporządzenia.
BIBLIOGRAFIA
Miedzioryt Towarzyski..., Eugeniusz Get Stankiewicz, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2003, s. 44-45 (il.).
OPIS
Od roku 2000 Stankiewicz prosił zaprzyjaźnionych artystów o rysunki, które następnie przetwarzał w miedzioryty, pieczętował, naklejał, sygnował, tworząc zbiorowy portret, których twórczość była mu bliska. Część odbitek (np. poplamionych orzechówką), ma unikatowy charakter. W zespole prace sygnowanych przez m.in. Starowieyskiego, Różewicza, Mleczkę, Wańka, Stasysa, Nitkę, Dwurnika, Czeczota, Janerkę, Dudzińskiego, Dudkę-Dürera. Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu posiada w swoich zbiorach komplet płyt miedziorytniczych oraz pierwotnych rysunków, które posłużyły do ich sporządzenia.
BIBLIOGRAFIA
Miedzioryt Towarzyski..., Eugeniusz Get Stankiewicz, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2003, s. 44-45 (il.).
Eugeniusz Get-Stankiewicz (1942 - 2011) - PRZEJDŹ DO KARTY ARTYSTY,
Waldemar Świerzy (1931 - 2013) - PRZEJDŹ DO KARTY ARTYSTY