nr ref. 11

SIOERTSMA Antonie Heeres, Kircher Athanasius

Studnia, 1665

Miedzioryt
41.40 x 32.50 cm

sygn. pł. p.d.: H. Bonzon delineavit; l.g: Tomus 2dus/ fol. 228. W obrębie komp. oznaczenia literowe elementów maszynerii.

Cena: 240 zł

OPIS

Miedzioryt wg. rys. H. Bonzona; plansza: 445 x 346 mm; Rozkładana plansza ze słynnego dzieła Athanasiusa Kirchera (1601/1602-1680) „Mundus subterraneus, in XII libros digestus” [...] [Świat podziemny w XII tomach…] wydanego w Amsterdamie u Joanna Janssoniusa Amstelodami i Elizaeusa Weyerstraten w 1665; plansza znajduje się w X księdze dzieła.

STAN ZACHOWANIA

Brak dolnej części prawego marginesu (13 cm), ślady złożenia książkowego.

OPIS

Miedzioryt wg. rys. H. Bonzona; plansza: 445 x 346 mm; Rozkładana plansza ze słynnego dzieła Athanasiusa Kirchera (1601/1602-1680) „Mundus subterraneus, in XII libros digestus” [...] [Świat podziemny w XII tomach…] wydanego w Amsterdamie u Joanna Janssoniusa Amstelodami i Elizaeusa Weyerstraten w 1665; plansza znajduje się w X księdze dzieła.

STAN ZACHOWANIA
STAN ZACHOWANIA

Brak dolnej części prawego marginesu (13 cm), ślady złożenia książkowego.

SIOERTSMA Antonie Heeres - PRZEJDŹ DO KARTY ARTYSTY,
Kircher Athanasius - PRZEJDŹ DO KARTY ARTYSTY
Zobacz również