nr ref. 2245

Ludwik Tyrowicz (1901 - 1958)

Powrót trzody, 1929

Akwatinta dwubarwna
19.50 x 29.80 cm

sygn. oł. p.d.: Ludwik Tyrowicz 929, l.d. tytuł.

Cena: 1200 zł

Praca sprzedana

OPIS

Piękna, mocna odbitka, z kolorystyczną ingerencją artysty. Praca nie odnotowana w literaturze. Bardzo rzadkie!

OPIS

Piękna, mocna odbitka, z kolorystyczną ingerencją artysty. Praca nie odnotowana w literaturze. Bardzo rzadkie!

Ludwik Tyrowicz (1901 - 1958) - Polski grafik i pedagog; studiował malarstwo dekoracyjne w Wolnej Akademii Sztuk Pięknych we Lwowie, u Kazimierza Sichulskiego, nastepnie (1923-1926) malarstwo i grafikę w warszawskiej ASP u Władysława Skoczylasa i Miłosza Kotarbińskiego. Członek ugrupowań „Ryt” i „Artes”. Był założycielem Związku Lwowskich Artystów Grafików w 1934....
PRZEJDŹ DO KARTY ARTYSTY