nr ref. 750

Stefan Mrożewski (1894 - 1975)

Boska Komedia. Piekło. Pieśń XIX - Dante i Wergiliusz patrzą na męki świętokupców, 1938 - 1943

drzeworyt
31.30 x 24.60 cm

sygn. p. d. StefMrozewski

Cena: 1300 zł

Stefan Mrożewski (1894 - 1975) -
Grafik, malarz, ceramik; studiował m.in. w poznańskiej Państwowej Szkole Sztuk Zdobniczych oraz warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych (u W. Skoczylasa); był współzałożycielem Związku Polskich Artystów Grafików (1919), członkiem Stowarzyszenia Polskich Artystów Grafików Ryt (od 1925); uprawiał przede wszystkim drzeworyt, realizował głównie portrety,...
PRZEJDŹ DO KARTY ARTYSTY
Zobacz również