nr ref. 754

Stefan Mrożewski (1894 - 1975)

Boska Komedia. Czyściec, 1938 - 1943

drzeworyt na bibule
32.00 x 24.50 cm

sygn.: p. d. StefMrozewski

Cena: 1300 zł

Praca zarezerwowana

BIBLIOGRAFIA
Lit.: „Boska Komedia Dantego w drzeworytach Stefana Mrożewskiego”, Kraków 1994.
BIBLIOGRAFIA
Lit.: „Boska Komedia Dantego w drzeworytach Stefana Mrożewskiego”, Kraków 1994.
Stefan Mrożewski (1894 - 1975) -
Grafik, malarz, ceramik; studiował m.in. w poznańskiej Państwowej Szkole Sztuk Zdobniczych oraz warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych (u W. Skoczylasa); był współzałożycielem Związku Polskich Artystów Grafików (1919), członkiem Stowarzyszenia Polskich Artystów Grafików Ryt (od 1925); uprawiał przede wszystkim drzeworyt, realizował głównie portrety,...
PRZEJDŹ DO KARTY ARTYSTY
Zobacz również