nr ref. 1101

Mieczysław Jurgielewicz (1900 - 1983)

Jan Kochanowski, 1954

drzeworyt, bibuła
20.50 x 18.00 cm

sygn. oł. p. d.: MJurgielewicz 1954

Mieczysław Jurgielewicz (1900 - 1983) -

Polski malarz i grafik.

Był mężem pisarki Ireny Jurgielewiczowej. Studiował malarstwo u Ferdynanda Ruszczyca na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie i u Mieczysława Kotarbińskiego w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, a także grafikę u Władysława Skoczylasa również w warszawskiej ASP. Uprawiał malarstwo witrażowe, grafikę, drzeworyt, rysunek i malarstwo sztalugowe. Był...

PRZEJDŹ DO KARTY ARTYSTY