nr ref. 1059

Stefania Dretler-Flin (1909 - 1994)

Clown, 1959

drzeworyt
30.00 x 25.30 cm

sygn. p.d.

Stefania Dretler-Flin (1909 - 1994) - Polska artystka plastyk. Specjalizowała się w grafice (linorycie i drzeworycie) oraz po roku 1960 w ceramice i rzeźbie figuralnej.
PRZEJDŹ DO KARTY ARTYSTY