nr ref. 1102

Mieczysław Jurgielewicz (1900 - 1983)

Pejzaż z górami, 1967

drzeworyt
20.00 x 28.00 cm

Cena: 400 zł

OPIS
13/30
OPIS
13/30
Mieczysław Jurgielewicz (1900 - 1983) -

Polski malarz i grafik.

Był mężem pisarki Ireny Jurgielewiczowej. Studiował malarstwo u Ferdynanda Ruszczyca na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie i u Mieczysława Kotarbińskiego w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, a także grafikę u Władysława Skoczylasa również w warszawskiej ASP. Uprawiał malarstwo witrażowe, grafikę, drzeworyt, rysunek i malarstwo sztalugowe. Był...

PRZEJDŹ DO KARTY ARTYSTY