nr ref. 1245

Mieczysław Jurgielewicz (1900 - 1983)

Świątkarz, 1963

drzeworyt
18.00 x 22.50 cm

sygn. oł. p.d.

Cena: 400 zł

Mieczysław Jurgielewicz (1900 - 1983) -

Polski malarz i grafik.

Był mężem pisarki Ireny Jurgielewiczowej. Studiował malarstwo u Ferdynanda Ruszczyca na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie i u Mieczysława Kotarbińskiego w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, a także grafikę u Władysława Skoczylasa również w warszawskiej ASP. Uprawiał malarstwo witrażowe, grafikę, drzeworyt, rysunek i malarstwo sztalugowe. Był...

PRZEJDŹ DO KARTY ARTYSTY