nr ref. 2363

Maciej Bogusz Zygmunt Stęczyński (1814 - 1890)

Rozwaliny zamku w Czorsztynie od północy w obwodzie Sandeckim, 1846

Litografia kolorowana ręcznie, papier
11.30 x 19.00 cm

sygn. pł.: Rys. z nat. i lit. M B. Stęczyński 1847; p.d.: z lit. P. Pillera we Lwowie. 

Cena: 300 zł

Praca sprzedana

BIBLIOGRAFIA
Lit.: M. Opałek, „Litografia lwowska”, Wrocław 1958; Katalog wystawy, Galicja w obrazach z kolekcji Następcy Tronu Arcyksięcia Rudolfa, Muzeum Narodowe w Krakowie, 1996.
STAN ZACHOWANIA
Dobry stan zachowania, grafika po konserwacji.
BIBLIOGRAFIA
Lit.: M. Opałek, „Litografia lwowska”, Wrocław 1958; Katalog wystawy, Galicja w obrazach z kolekcji Następcy Tronu Arcyksięcia Rudolfa, Muzeum Narodowe w Krakowie, 1996.
STAN ZACHOWANIA
STAN ZACHOWANIA
Dobry stan zachowania, grafika po konserwacji.
Maciej Bogusz Zygmunt Stęczyński (1814 - 1890) -
Pisarz, poeta, malarz, rysownik, litograf, krajoznawca. W latach 1833-56 wędrował m.in. po Galicji i Śląsku. Tatry zwiedzał w 1845, 1846, 1847 i 1851. Ok. połowy XIX w. był jednym z najbardziej aktywnych krajoznawców, znawców Pienin, Tatr i Podtatrza, a także jednym z ich czołowych propagatorów w społeczeństwie polskim.

Twórczość pisarska...
PRZEJDŹ DO KARTY ARTYSTY
Zobacz również