nr ref. 2475

Wiktor Podoski (1901 - 1970)

W parku, 1955

Drzeworyt, papier
11.40 x 13.70 cm

sygn. oł. p.d.: W. Podoski 1955 r.

Cena: 800 zł

Praca sprzedana

Wiktor Podoski (1901 - 1970) - Grafik, krytyk artystyczny; studiował w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych (u K. Tichego i W. Skoczylasa); był członkiem Rytu; od 1949 mieszkał w USA; początkowo zajmował się miedziorytem i litografią, później tworzył niemal wyłącznie drzeworyty; realizował portrety, martwe natury, akty (Akt, 1935), pejzaże, kompozycje figuralne.
PRZEJDŹ DO KARTY ARTYSTY