nr ref. 2479

Władysław Skoczylas (1883 - 1934)

Zamek Orawski, 1922

Drzeworyt dłutkiem, papier
18.80 x 15.30 cm

sygn. oł. p.d.: W. Skoczylas.

Cena: 1200 zł

Praca sprzedana

OPIS
Rycina z „Teki Podhalańskiej".
BIBLIOGRAFIA
I. Kossowska, Narodziny polskiej grafiki artystycznej 1897-1917; kat. III, poz. 52, s. 222 
M. Sitkowska, Władysław Skoczylas, Warszawa 2015, s. 222, poz. 52 (tam dalsza literatura).
OPIS
Rycina z „Teki Podhalańskiej".
BIBLIOGRAFIA
I. Kossowska, Narodziny polskiej grafiki artystycznej 1897-1917; kat. III, poz. 52, s. 222 
M. Sitkowska, Władysław Skoczylas, Warszawa 2015, s. 222, poz. 52 (tam dalsza literatura).
Władysław Skoczylas (1883 - 1934) - Grafik drzeworytnik, malarz, jeden z najważniejszych artystów okresu międzywojennego, twórca nowoczesnego drzeworytnictwa w Polsce. Był współzałożycielem i członkiem ugrupowania Formistów, Rytmu, współorganizował Instytut Propagandy Sztuki; z grona jego wychowanków wywodzili się założyciele grupy Ryt; wielokrotnie wystawiał swe prace na ekspozycjach w kraju i za...
PRZEJDŹ DO KARTY ARTYSTY