nr ref. 2503

Ludwik Tyrowicz (1901 - 1958)

Śniadanie na trawie, 1935

Drzeworyt, bibuła
24.00 x 30.00 cm

sygn. oł. p.d.: Ludwik
Tyrowicz 935; l.d. tytuł I technika.

Cena: 1500 zł

Praca sprzedana

OPIS
Rzadkość.
OPIS
Rzadkość.
Ludwik Tyrowicz (1901 - 1958) - Polski grafik i pedagog; studiował malarstwo dekoracyjne w Wolnej Akademii Sztuk Pięknych we Lwowie, u Kazimierza Sichulskiego, nastepnie (1923-1926) malarstwo i grafikę w warszawskiej ASP u Władysława Skoczylasa i Miłosza Kotarbińskiego. Członek ugrupowań „Ryt” i „Artes”. Był założycielem Związku Lwowskich Artystów Grafików w 1934....
PRZEJDŹ DO KARTY ARTYSTY