nr ref. 2339

Sowy, lata 60. XX wieku

Drzeworyt, papier
21.80 x 15.90 cm

sygn. ołówkiem p.d.: B. Krasnodębska Gardowska

Cena: 350 zł

OPIS
Pełna uroku, humoru i warsztatowej finezji kompozycja ukazująca siedzące na gałęzi dwie sowy. W głębi dostrzec można oblane światłem księżyca zabudowania starego, drewnianego młyna wodnego.
Wymiary kompozycji ok.: 133 x 90 mm; wymiary planszy: 218 x 159 mm.
STAN ZACHOWANIA
Bardzo dobry stan zachowania grafiki, czysta plansza, wyraźna odbitka.
OPIS
Pełna uroku, humoru i warsztatowej finezji kompozycja ukazująca siedzące na gałęzi dwie sowy. W głębi dostrzec można oblane światłem księżyca zabudowania starego, drewnianego młyna wodnego.
Wymiary kompozycji ok.: 133 x 90 mm; wymiary planszy: 218 x 159 mm.
STAN ZACHOWANIA
STAN ZACHOWANIA
Bardzo dobry stan zachowania grafiki, czysta plansza, wyraźna odbitka.