nr ref. 957

Franciszek Burkiewicz (1910 - 2002)

Zegar, 1964

Drzeworyt barwny
16.50 x 22.50 cm

sygn. p. d.: 1964

Cena: 300 zł

PROWENIENCJA
Praca ze zbiorów rodziny artysty
PROWENIENCJA
Praca ze zbiorów rodziny artysty
Franciszek Burkiewicz (1910 - 2002) - Malarz, grafik, rysownik. Studia rozpoczęte w Wyższej Szkole Sztuki Zdobniczej i Przemysłu Artystycznego w Poznaniu (1930-1935) u J. Wronieckiego kontynuował w latach 1936-1939 u E. Bartłomiejczyka i S. Ostoi-Chrostowskiego w warszawskiej ASP, gdzie w 1947 uzyskał dyplom na Wydziale Grafiki. Od 1945 związany z PWSSP w Poznaniu, gdzie był adiunktem na Wydziale Grafiki. Od 1964 był...
PRZEJDŹ DO KARTY ARTYSTY