nr ref. 955

Franciszek Burkiewicz (1910 - 2002)

Anteny I, 1956

Drzeworyt barwny, papier
13.80 x 8.00 cm

sygn. oł. p. d.: 1956

Cena: 250 zł

Praca sprzedana

PROWENIENCJA
Praca ze zbiorów rodziny artysty
PROWENIENCJA
Praca ze zbiorów rodziny artysty
Franciszek Burkiewicz (1910 - 2002) - Malarz, grafik, rysownik. Studia rozpoczęte w Wyższej Szkole Sztuki Zdobniczej i Przemysłu Artystycznego w Poznaniu (1930-1935) u J. Wronieckiego kontynuował w latach 1936-1939 u E. Bartłomiejczyka i S. Ostoi-Chrostowskiego w warszawskiej ASP, gdzie w 1947 uzyskał dyplom na Wydziale Grafiki. Od 1945 związany z PWSSP w Poznaniu, gdzie był adiunktem na Wydziale Grafiki. Od 1964 był...
PRZEJDŹ DO KARTY ARTYSTY