nr ref. 2698

Jan Hrynkowski (1891 - 1971)

Portret Jerzego Karszniewicza, 1930

Autolitografia, papier
38.00 x 26.40 cm

sygn. oł. p. d.: J. Hrynkowski. Na odwrocie opis grafiki.

Cena: 700 zł

OPIS

Jerzy Karszniewicz - malarz, pejzażysta ("szkoła stanisławskiego") był kolegą Hrynkowskiego, razem działali w grupie „Jednoróg”.

STAN ZACHOWANIA
niewielki ubytek marginesu
po lewej stronie, bez szkody dla kompozycji.
OPIS

Jerzy Karszniewicz - malarz, pejzażysta ("szkoła stanisławskiego") był kolegą Hrynkowskiego, razem działali w grupie „Jednoróg”.

STAN ZACHOWANIA
STAN ZACHOWANIA
niewielki ubytek marginesu
po lewej stronie, bez szkody dla kompozycji.
Jan Hrynkowski (1891 - 1971) -
​​Malarz, grafik, scenograf; związany z Formistami, był współzałożycielem Cechu Artystów Plastyków Jednoróg; początkowo pod wpływem ekspresjonizmu, malował kompozycje formistyczne, później wypracował pod wpływem koloryzmu indywidualny styl; w zakresie grafiki warsztatowej zajmowała go litografia, techniki metalowe, drzeworyt; uprawiał też...
PRZEJDŹ DO KARTY ARTYSTY