nr ref. 486

Józef Chełmoński (1849 - 1914)

Modlitwa [Przed bitwą pod Racławicami], 1909

Heliograwiura
55.50 x 72.00 cm

sygn. pł. p.d.: Fotograwiur Paulussena w Wiedniu; l.d. informacja o wydawcy; pod kompozycją tytuł.

Praca dostępna
Poleć znajomym
Cena: 1000 zł
Praca dostępna

OPIS
Praca była premią dla członków TPSP we Lwowie za rok 1909.
PROWENIENCJA
Rycina pochodzi z kolekcji polskiego architekta, teoretyka architektury i konserwatora sztuki - Jana Sas-Zubrzyckiego (1860-1935).
STAN ZACHOWANIA
Pionowe załamanie (miejscami pęknięcie) prawego i lewego marginesu, bez szkody dla kompozycji.
OPIS
Praca była premią dla członków TPSP we Lwowie za rok 1909.
PROWENIENCJA
Rycina pochodzi z kolekcji polskiego architekta, teoretyka architektury i konserwatora sztuki - Jana Sas-Zubrzyckiego (1860-1935).
STAN ZACHOWANIA
STAN ZACHOWANIA
Pionowe załamanie (miejscami pęknięcie) prawego i lewego marginesu, bez szkody dla kompozycji.
Józef Chełmoński (1849 - 1914) -
Malarz, realista i romantyk, piewca poetyki ojczystego krajobrazu; jeden z najwybitniejszych artystów 2. połowy XIX w., przedstawiciel realizmu; studiował w Klasie Rysunkowej w Warszawie (u W. Gersona); od 1869 kilkakrotnie podróżował na Ukrainę, która urzekła go przestrzenią i pięknem natury; w l. 1871-1874 przebywał w Monachium, gdzie związał się z...
PRZEJDŹ DO KARTY ARTYSTY
Zobacz również