nr ref. 3331

Marian Warzecha (ur. 1930)

Bez tytułu, 1973

Olej, płótno
115.00 x 55.00 cm

sygn. na odwrocie: MWarzecha 1973.

Cena: 35000 zł *

Praca sprzedana

OPIS
W latach 70. XX wieku artysta koncentruje swoje zainteresowanie na pograniczu sztuki i teorii matematycznych. Z tego okresu pochodzi prezentowana kompozycja - morficzny, swobodny błękitny kształt w gornej części stanowi przeciwwagę dla uporządkowanego matematycznego wzoru poniżej. Białe, neutralne tlo wyodrębnia kształty, liczby i litery, zawieszone w uniwersalnej próżni.

Dalsza twórczość artysty kształtowała się w dużej mierze w orbicie jego zainteresowań matematyką. Jak sam wspominał, duże znaczenie miała dlań lektura "Wstępu do teorii mnogości" Kazimierza Kuratowskiego. Ważny był również bezpośredni dialog z matematykami, zwłaszcza współpraca z wykładowcą Politechniki Krakowskiej, Wacławem Pieniądzem.
Małgorzata Kitowska-Łysiak, Instytut Historii Sztuki KUL, marzec 2005.

W jego twórczości widoczne jest dążenie do syntezy elementów formalnych. Artysta oczyszcza strukturę prac ze wszystkich zbędnych części, ujawniając równocześnie swoją skłonność do precyzji oraz esencjonalności. Z czasem przestrzeń pracy stała się dla niego również miejscem rozważań o charakterze matematycznym. Przekonany o tym, że nauka oraz sztuka są dziedzinami twórczymi, na teren działań artystycznych przeniósł matematyczne zasady, w oparciu o które organizował przestrzeń obrazu.

www.mocak.pl
BIBLIOGRAFIA
By form and number. Mathematical Inspirations in Contemporary Art in Krakow [katalog wytawy], 2-20.07.2012, Jagiellonian University, Kraków, kat. s. 78 (il.).
WYSTAWY
By form and number. Mathematical Inspirations in Contemporary Art in Krakow, 2-20.07.2012, Pryzmat Gallery, Kraków.
PROWENIENCJA
Kolekcja prywatna, Kraków.
OPIS
W latach 70. XX wieku artysta koncentruje swoje zainteresowanie na pograniczu sztuki i teorii matematycznych. Z tego okresu pochodzi prezentowana kompozycja - morficzny, swobodny błękitny kształt w gornej części stanowi przeciwwagę dla uporządkowanego matematycznego wzoru poniżej. Białe, neutralne tlo wyodrębnia kształty, liczby i litery, zawieszone w uniwersalnej próżni.

Dalsza twórczość artysty kształtowała się w dużej mierze w orbicie jego zainteresowań matematyką. Jak sam wspominał, duże znaczenie miała dlań lektura "Wstępu do teorii mnogości" Kazimierza Kuratowskiego. Ważny był również bezpośredni dialog z matematykami, zwłaszcza współpraca z wykładowcą Politechniki Krakowskiej, Wacławem Pieniądzem.
Małgorzata Kitowska-Łysiak, Instytut Historii Sztuki KUL, marzec 2005.

W jego twórczości widoczne jest dążenie do syntezy elementów formalnych. Artysta oczyszcza strukturę prac ze wszystkich zbędnych części, ujawniając równocześnie swoją skłonność do precyzji oraz esencjonalności. Z czasem przestrzeń pracy stała się dla niego również miejscem rozważań o charakterze matematycznym. Przekonany o tym, że nauka oraz sztuka są dziedzinami twórczymi, na teren działań artystycznych przeniósł matematyczne zasady, w oparciu o które organizował przestrzeń obrazu.

www.mocak.pl
BIBLIOGRAFIA
By form and number. Mathematical Inspirations in Contemporary Art in Krakow [katalog wytawy], 2-20.07.2012, Jagiellonian University, Kraków, kat. s. 78 (il.).
WYSTAWY
By form and number. Mathematical Inspirations in Contemporary Art in Krakow, 2-20.07.2012, Pryzmat Gallery, Kraków.
PROWENIENCJA
Kolekcja prywatna, Kraków.
Marian Warzecha (ur. 1930) - Polski malarz, twórca reliefów i działań konceptualnych. Inicjator i organizator konwersatoriów i seminariów dotyczących związków sztuki z religią. Współtwórca II Grupy Krakowskiej.
W swojej twórczości wykorzystywał zagadnienia matematyczne.
PRZEJDŹ DO KARTY ARTYSTY
Zobacz również