nr ref. 3659

Stefan Frisch (1878 - 1956)

Bolechów, lata 20/30 XX w.

Olej, tektura
11.70 x 19.50 cm

sygn. l. d.: Stefan Frisch

Cena: 500 zł

Praca niedostępna

OPIS

Bolechów – miasteczko w dawnym woj. ruskim, w ziemi lwowskiej (dziś Ukraina). Wraz z lokacją miasta w 1601 powstała tuż za rynkiem dzielnica żydowska, z drewnianą synagogą, zniszczoną w 1670 podczas najazdu tatarskiego. Pod koniec XVIII w. poza obrębem miasta ludność żydowska stworzyła nowe osiedle, zwane Nowym Bolechowem. W tymże czasie na polecenie cesarza Józefa II założono nieopodal rolniczą kolonię żydowską Nowy Babilon, ale osiedli w niej koloniści niemieccy. Zachowaną barokową synagogę z 1789, w latach 50. XX w. Sowieci zamienili na klub, do reszty niszcząc pierwotny wystrój wnętrza. W pobliżu synagogi znajduje się kirkut, jeden z najpiękniejszych zachowanych na Ukrainie.

STAN ZACHOWANIA
Praca oprawiona w pp. i opsana autorsko na odwrocie.
OPIS

Bolechów – miasteczko w dawnym woj. ruskim, w ziemi lwowskiej (dziś Ukraina). Wraz z lokacją miasta w 1601 powstała tuż za rynkiem dzielnica żydowska, z drewnianą synagogą, zniszczoną w 1670 podczas najazdu tatarskiego. Pod koniec XVIII w. poza obrębem miasta ludność żydowska stworzyła nowe osiedle, zwane Nowym Bolechowem. W tymże czasie na polecenie cesarza Józefa II założono nieopodal rolniczą kolonię żydowską Nowy Babilon, ale osiedli w niej koloniści niemieccy. Zachowaną barokową synagogę z 1789, w latach 50. XX w. Sowieci zamienili na klub, do reszty niszcząc pierwotny wystrój wnętrza. W pobliżu synagogi znajduje się kirkut, jeden z najpiękniejszych zachowanych na Ukrainie.

STAN ZACHOWANIA
STAN ZACHOWANIA
Praca oprawiona w pp. i opsana autorsko na odwrocie.
Stefan Frisch (1878 - 1956) - Malarz, pejzażysta. W 1939 roku wystawiał prace na Salonie Letnim TPSP we Lwowie (7 obrazów olejnych, głównie pejzaże).
PRZEJDŹ DO KARTY ARTYSTY