nr ref. 3678

Zygmunt Woźnowski (ur. 1925)

Miasto promieniste X (z cyklu: Z tamtej strony przestrzeni), lata 60. - 70. XX w.

Olej, płótno

sygn. l.d.: Z. WOŹNOWSKI;  na odwrocie sygnatura oraz opis autorski: Z cyklu : Z tamtej strony przestrzeni / Miasto promieniste X

Cena: 4800 zł

OPIS
Artysta, absolwent krakowskiej ASP, później członek „Grupy Wrocławskiej”, w latach 1952 - 1981 związany był dydaktycznie z Zespołem Szkół Plastycznych we Wrocawiu. W „Przeglądzie Artystycznym” z 1963 czytamy o obrazach Zygmunta Woźnowskiego: 

„Z. Woźnowski tworzy coraz to nowe układy z form jakichś owadów, lawr i mrówek. Gromadzi je, rozrzuca, wpisuje w siebie (...). Obrazy jego utkane najczęściej w ciepłej spłowiałej lub natężającej się gamie barwnej przypominają stare kobierce Wschodu lub emalie średniowieczne”. 

Artysta często przedstawiał na swoich monumentalnych płótnach apokaliptyczne wizje, w których kosmiczna siła unicestwia zdobycze europejskiej cywilizacji. Płótno należy do cyklu surrealistycznych pejzaży industrialnych, na których na pierwszy plan wyłaniają się dymiące kominy, a kłęby dymu przysłaniają kubizujące zabudowania miejskie.
PROWENIENCJA
Obraz ze zbiorów rodziny artysty.
OPIS
Artysta, absolwent krakowskiej ASP, później członek „Grupy Wrocławskiej”, w latach 1952 - 1981 związany był dydaktycznie z Zespołem Szkół Plastycznych we Wrocawiu. W „Przeglądzie Artystycznym” z 1963 czytamy o obrazach Zygmunta Woźnowskiego: 

„Z. Woźnowski tworzy coraz to nowe układy z form jakichś owadów, lawr i mrówek. Gromadzi je, rozrzuca, wpisuje w siebie (...). Obrazy jego utkane najczęściej w ciepłej spłowiałej lub natężającej się gamie barwnej przypominają stare kobierce Wschodu lub emalie średniowieczne”. 

Artysta często przedstawiał na swoich monumentalnych płótnach apokaliptyczne wizje, w których kosmiczna siła unicestwia zdobycze europejskiej cywilizacji. Płótno należy do cyklu surrealistycznych pejzaży industrialnych, na których na pierwszy plan wyłaniają się dymiące kominy, a kłęby dymu przysłaniają kubizujące zabudowania miejskie.
PROWENIENCJA
Obraz ze zbiorów rodziny artysty.
Zygmunt Woźnowski (ur. 1925) -
Malarz, studiował na Wydziale Konserwacji Zabytków w krakowskiej ASP, gdzie obronił dyplom w 1953 r; w pracowni Jerzego Fedkowicza; członek „Grupy Wrocławskiej” (zał. 1961 we Wrocławiu), w latach 1952 - 1981 związany był dydaktycznie z Zespołem Szkół Plastycznych we Wrocławiu. 
PRZEJDŹ DO KARTY ARTYSTY