nr ref. 3803

Wiesław Obrzydowski (1938 - 2017)

Artysta z dziećmi (Miłką i Dobrusiem) / Artysta z dziećmi na ul. Krakowskiej, 1996

Olej, płótno
130.00 x 100.00 cm

Obraz sygnowany po obu stronach: WO'96.

Cena: 5500 zł

Praca zarezerwowana

BIBLIOGRAFIA
Katalog wystawy: Wiesław Obrzydowski. Dziki Kraków, Galeria NAUTILUS, Kraków 2019, kat. 14a, 14b
WYSTAWY
Wiesław Obrzydowski. Dziki Kraków, Galeria NAUTILUS, 23.05 -8.06.2019, Kraków
PROWENIENCJA
Obraz z prywatnej kolekcji zakupiony bezpośrednio od artysty.
BIBLIOGRAFIA
Katalog wystawy: Wiesław Obrzydowski. Dziki Kraków, Galeria NAUTILUS, Kraków 2019, kat. 14a, 14b
WYSTAWY
Wiesław Obrzydowski. Dziki Kraków, Galeria NAUTILUS, 23.05 -8.06.2019, Kraków
PROWENIENCJA
Obraz z prywatnej kolekcji zakupiony bezpośrednio od artysty.
Wiesław Obrzydowski (1938 - 2017) - Polski ekspresjonista; zaliczany jest do przedstawicieli "nowej ekspresji" i uważany za prekursora transawangardy.
PRZEJDŹ DO KARTY ARTYSTY
Zobacz również