nr ref. 4025

Rita Walter- Łomnicka (1932 - 2012)

WITAMY

gwasz
20.00 x 12.00 cm

niesygn.

Cena: 120 zł

Praca sprzedana

Rita Walter- Łomnicka (1932 - 2012) - Rita Walter-Łomnicka (1932-2012) studiowała na krakowskiej ASP, którą ukończyła w 1956 roku. Zajmowała się grafiką użytkową, pracując między innymi dla Wydawnictwa Artystyczno-Graficznego w Krakowie. Projektowała również plakaty i znaki graficzne na przykład dla Tatrzańskiego Parku Narodowego.
PRZEJDŹ DO KARTY ARTYSTY
Zobacz również