nr ref. 5186

Pociecha Michał

Podkrakowski chłop na tle kopca Kościuszki, ok. 1900

Akwarela, papier
33.50 x 22.00 cm

sygn. p.d.: M. Pociecha

Cena: 1900 zł

STAN ZACHOWANIA
Na odwrocie nalepka ZPAP w Poznaniu.
STAN ZACHOWANIA
STAN ZACHOWANIA
Na odwrocie nalepka ZPAP w Poznaniu.
Pociecha Michał -
PRZEJDŹ DO KARTY ARTYSTY