nr ref. 5278

Zbylut Grzywacz (1939 - 2004)

Urwany II, 1979

Olej, płótno
80.00 x 121.00 cm

sygn. p.d.: Grzywacz 79/81

Praca dostępna
Poleć znajomym
Cena: 36000 zł
Praca dostępna

OPIS
Praca z cyklu „Domy” (znana też pod tytułami – Przekrój oraz Urwana ulica).

Artysta, razem z krakowskimi artystami - Maciejem Bieniaszem, Leszkiem Sobockim, Jackiem Waltosiem i Barbarą Skąpską - w 1966 roku założył Grupę "Wprost". Charakterystyczne dla wczesnej twórczości jej członków było nawiązywanie do brutalnego ekspresjonizmu Andrzeja Wróblewskiego. Podczas swojego debiutu w tzw. Świetlicy Wyspiańskiego w Pałacu Sztuki, grupa Wprost deklarowała: Chcemy wyrażać wprost, nie pomijać wielorakich możliwości w plastyce: tematów, symboliki, form znaczących, tworzywa stosowanego dla treści. Każda użyteczna metoda i tworzywo służące ekspresji jest ważne dla wyobraźni, to znaczy – ujawniania kształtu przeżyć. Pokazujemy to, co robimy, swój warsztat, by ujawnić myśli i wyobrażenia w jej bezpośredniej, często pierwszej postaci . Działalność grupy była wystąpieniem przeciwko dominującej wówczas w Polsce sztuce abstrakcyjnej, która rozwijała przede wszystkim zagadnienia formalne, a sam przekaz treściowy pozostawiała na drugim planie. Młodzi malarze, chcąc wyrażać "wprost", opowiedzieli się za figuratywnością, antyestetyzmem i antyformalizmem. W swoich dziełach podejmowali tematy społeczne, polityczne oraz zagadnienia egzystencjalne.

Praca oprawiona.
BIBLIOGRAFIA
Wprost 1966-1986. Katalog wystawy, Kraków 2016, poz. 230.
Wojciechowski A., Młode malarstwo polskie 1944-1974, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1975.
WYSTAWY
Praca eksponowana na wystawie: WPROST 1966–1986 , 10.09.2016 - 08.01.2017 Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Kraków.
STAN ZACHOWANIA
Bardzo dobry stan zachowania. Praca oprawiona.
OPIS
Praca z cyklu „Domy” (znana też pod tytułami – Przekrój oraz Urwana ulica).

Artysta, razem z krakowskimi artystami - Maciejem Bieniaszem, Leszkiem Sobockim, Jackiem Waltosiem i Barbarą Skąpską - w 1966 roku założył Grupę "Wprost". Charakterystyczne dla wczesnej twórczości jej członków było nawiązywanie do brutalnego ekspresjonizmu Andrzeja Wróblewskiego. Podczas swojego debiutu w tzw. Świetlicy Wyspiańskiego w Pałacu Sztuki, grupa Wprost deklarowała: Chcemy wyrażać wprost, nie pomijać wielorakich możliwości w plastyce: tematów, symboliki, form znaczących, tworzywa stosowanego dla treści. Każda użyteczna metoda i tworzywo służące ekspresji jest ważne dla wyobraźni, to znaczy – ujawniania kształtu przeżyć. Pokazujemy to, co robimy, swój warsztat, by ujawnić myśli i wyobrażenia w jej bezpośredniej, często pierwszej postaci . Działalność grupy była wystąpieniem przeciwko dominującej wówczas w Polsce sztuce abstrakcyjnej, która rozwijała przede wszystkim zagadnienia formalne, a sam przekaz treściowy pozostawiała na drugim planie. Młodzi malarze, chcąc wyrażać "wprost", opowiedzieli się za figuratywnością, antyestetyzmem i antyformalizmem. W swoich dziełach podejmowali tematy społeczne, polityczne oraz zagadnienia egzystencjalne.

Praca oprawiona.
BIBLIOGRAFIA
Wprost 1966-1986. Katalog wystawy, Kraków 2016, poz. 230.
Wojciechowski A., Młode malarstwo polskie 1944-1974, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1975.
WYSTAWY
Praca eksponowana na wystawie: WPROST 1966–1986 , 10.09.2016 - 08.01.2017 Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Kraków.
STAN ZACHOWANIA
STAN ZACHOWANIA
Bardzo dobry stan zachowania. Praca oprawiona.
Zbylut Grzywacz (1939 - 2004) - Grzywacz Zbylut (1939-2004): malarz, grafik, rzeźbiarz, krytyk; wykładowca ASP w Krakowie (od 1972; profesor od 1991); studiował w krakowskiej ASP (u E. Krchy); w 1966 wraz z B. Skąpską, L. Sobockim, M. Bieniaszem, J. Waltosiem założył > Grupę Wprost; w stanie wojennym był internowany, po wyjściu z więzienia malował symboliczne martwe natury, będące komentarzem do dramatu stanu...
PRZEJDŹ DO KARTY ARTYSTY
Zobacz również