nr ref. 633

Wacław Szymanowski (1859 - 1930)

Pochód na Wawel. Grupa Batorego, 1908 - 1911

Gips patynowany
61.00 x 46.00 cm

Cena: 38000 zł

Praca sprzedana

OPIS
Gips patynowany; wys.: 61 cm, podstawa 46 x 50 cm.

Historia projektu
Fragment projektu monumentalnego założenia rzeźbiarskiego. Pochód na Wawel (znany także jako Pochód królów), to rzeźba będąca jednym z najwybitniejszych dzieł W. Szymanowskiego. Na kompozycję, w której artysta przedstawił własną wizję dziejów Polski oraz królewskich mieszkańców zamku wawelskiego, składają się grupy: Jagiellonów, renesansowa, Batorego oraz Zygmunta III. Grupa Batorego to postać króla, kanclerza Jana Zamoyskiego oraz towarzyszących im husarzy. Całą kompozycję - o dł. 35 m - miały tworzyć 52 figury o wys. 3,5 m. Gigantyczne przedsięwzięcie nigdy nie zostało wykonane. Powstały jedynie rzeźby w skali 1:5 i 1:10 oraz szereg fragmentów w różnych skalach. Pierwszy model w glinie ukończony został 1908. W latach 1908-11 Szymanowski wykonał model w glinie w skali 1:5, eksponowany XI 1911 w Wiedniu, a następnie w Warszawie, Krakowie i Lwowie. Rzeźbę wystawiono jeszcze w 1920 w Poznaniu. Projekt "Pochoduwywołał szeroką dyskusję, która ze szczególną mocą rozgorzała w latach 1911-1912 i podzieliła środowisko polskich artystów oraz krytyków i historyków sztuki na zwolenników i wrogów realizacji tej koncepcji. Dopiero w 1928 roku projekt umieszczeniaPochodu na Wawel w dawnym miejscu kuchni królewskich został ostatecznie odrzucony przez kierującego pracami renowacyjnymi Adolfa Szyszko-Bohusza. Poszczególne fragmenty projektu dzieła, wykonane w różnej skali i różnych materiałach, przechowywane są obecnie w kilku polskich muzeach.

Opis kompozycji

Kompozycja rzeźby składa się z kilku grup postaci, bohaterów historii Polski, ale także figur mitycznych i alegorycznych. Korowód otwiera wieloosobowa grupa, prowadzona przez postać symbolizującą Los-Fatum. W orszaku za nią podąża król Zygmunt III Waza wraz ze swymi rycerzami i kaznodzieją Piotrem Skargą, w otoczeniu jezuitów. Na czele kolejnej grupy, złożonej z sześciu postaci, znajduje się rycerz w zbroi, a za nim król Stefan Batory z kanclerzem Janem Zamoyskim oraz trzej rycerze. W następnej kilkunastoosobowej grupie, zwanej czasem "renesansową", kroczy ostatni władca z dynastii Jagiellonów, Zygmunt II August, z Barbarą Radziwiłłówną, za nim zaś podąża Zygmunt I Stary i Królowa Bona w otoczeniu dworu. "Pochód" zamyka grupa składająca się z dwudziestu postaci, w której znaleźli się Władysława Jagiełło z królową Jadwigą Andegaweńską. Dalej kroczy Zawisza Czarny i inni rycerze, a także ostatni król z dynastii Piastów, Kazimierz Wielki z Esterką. Za nimi artysta ukazał św. Stanisława ze Szczepanowa, biskupa i męczennika, oraz króla Bolesława Śmiałego, a także podążający za nimi lud. Konflikt dwóch zamykających korowód postaci, żywy w ówczesnej historiografii, wraz z figurą Fatum na przedzie, stanowi ramę licznych skojarzeń wywoływanych przez poszczególne postaci.
BIBLIOGRAFIA

H. Kotkowska-Bareja, „Wacław Szymanowski. 1859-1930”. Katalog Muzeum Narodowego w Warszawie, Warszawa 1981 (tamże bardzo obszerna bibliografia obiektu).

K. Mikocka-Rachubowa, „Rzeźba polska XIX wieku. Od klasycyzmu do symbolizmu”. Katalog zbiorów. Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 1993. Zob. analogiczne prace, zakupione przez Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki, Biuletyn Zamówień Publicznych nr 122 z dnia 17 VI 2005.

"Wacław Szymanowski 1859-1930", katalog wystawy, red. H. Kotkowska-Bareja, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 1981;

Piotr Szubert, "Rzeźba polska przełomu XIX i XX wieku", Warszawa 1995.

Magdalena Wróblewska, Wacław Szymanowski "Pochód na Wawel", artykuł na portalu "Culture.pl", grudzień 2009

WYSTAWY
model w glinie w skali 1:5, eksponowany XI 1911 w Wiedniu, a następnie w Warszawie, Krakowie i Lwowie. Rzeźbę wystawiono jeszcze w 1920 w Poznaniu. Poszczególne fragmenty projektu dzieła, wykonane w różnej skali i różnych materiałach, przechowywane są w znakomitej większości w najważniejszych polskich muzeach.
OPIS
Gips patynowany; wys.: 61 cm, podstawa 46 x 50 cm.

Historia projektu
Fragment projektu monumentalnego założenia rzeźbiarskiego. Pochód na Wawel (znany także jako Pochód królów), to rzeźba będąca jednym z najwybitniejszych dzieł W. Szymanowskiego. Na kompozycję, w której artysta przedstawił własną wizję dziejów Polski oraz królewskich mieszkańców zamku wawelskiego, składają się grupy: Jagiellonów, renesansowa, Batorego oraz Zygmunta III. Grupa Batorego to postać króla, kanclerza Jana Zamoyskiego oraz towarzyszących im husarzy. Całą kompozycję - o dł. 35 m - miały tworzyć 52 figury o wys. 3,5 m. Gigantyczne przedsięwzięcie nigdy nie zostało wykonane. Powstały jedynie rzeźby w skali 1:5 i 1:10 oraz szereg fragmentów w różnych skalach. Pierwszy model w glinie ukończony został 1908. W latach 1908-11 Szymanowski wykonał model w glinie w skali 1:5, eksponowany XI 1911 w Wiedniu, a następnie w Warszawie, Krakowie i Lwowie. Rzeźbę wystawiono jeszcze w 1920 w Poznaniu. Projekt "Pochoduwywołał szeroką dyskusję, która ze szczególną mocą rozgorzała w latach 1911-1912 i podzieliła środowisko polskich artystów oraz krytyków i historyków sztuki na zwolenników i wrogów realizacji tej koncepcji. Dopiero w 1928 roku projekt umieszczeniaPochodu na Wawel w dawnym miejscu kuchni królewskich został ostatecznie odrzucony przez kierującego pracami renowacyjnymi Adolfa Szyszko-Bohusza. Poszczególne fragmenty projektu dzieła, wykonane w różnej skali i różnych materiałach, przechowywane są obecnie w kilku polskich muzeach.

Opis kompozycji

Kompozycja rzeźby składa się z kilku grup postaci, bohaterów historii Polski, ale także figur mitycznych i alegorycznych. Korowód otwiera wieloosobowa grupa, prowadzona przez postać symbolizującą Los-Fatum. W orszaku za nią podąża król Zygmunt III Waza wraz ze swymi rycerzami i kaznodzieją Piotrem Skargą, w otoczeniu jezuitów. Na czele kolejnej grupy, złożonej z sześciu postaci, znajduje się rycerz w zbroi, a za nim król Stefan Batory z kanclerzem Janem Zamoyskim oraz trzej rycerze. W następnej kilkunastoosobowej grupie, zwanej czasem "renesansową", kroczy ostatni władca z dynastii Jagiellonów, Zygmunt II August, z Barbarą Radziwiłłówną, za nim zaś podąża Zygmunt I Stary i Królowa Bona w otoczeniu dworu. "Pochód" zamyka grupa składająca się z dwudziestu postaci, w której znaleźli się Władysława Jagiełło z królową Jadwigą Andegaweńską. Dalej kroczy Zawisza Czarny i inni rycerze, a także ostatni król z dynastii Piastów, Kazimierz Wielki z Esterką. Za nimi artysta ukazał św. Stanisława ze Szczepanowa, biskupa i męczennika, oraz króla Bolesława Śmiałego, a także podążający za nimi lud. Konflikt dwóch zamykających korowód postaci, żywy w ówczesnej historiografii, wraz z figurą Fatum na przedzie, stanowi ramę licznych skojarzeń wywoływanych przez poszczególne postaci.
BIBLIOGRAFIA

H. Kotkowska-Bareja, „Wacław Szymanowski. 1859-1930”. Katalog Muzeum Narodowego w Warszawie, Warszawa 1981 (tamże bardzo obszerna bibliografia obiektu).

K. Mikocka-Rachubowa, „Rzeźba polska XIX wieku. Od klasycyzmu do symbolizmu”. Katalog zbiorów. Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 1993. Zob. analogiczne prace, zakupione przez Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki, Biuletyn Zamówień Publicznych nr 122 z dnia 17 VI 2005.

"Wacław Szymanowski 1859-1930", katalog wystawy, red. H. Kotkowska-Bareja, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 1981;

Piotr Szubert, "Rzeźba polska przełomu XIX i XX wieku", Warszawa 1995.

Magdalena Wróblewska, Wacław Szymanowski "Pochód na Wawel", artykuł na portalu "Culture.pl", grudzień 2009

WYSTAWY
model w glinie w skali 1:5, eksponowany XI 1911 w Wiedniu, a następnie w Warszawie, Krakowie i Lwowie. Rzeźbę wystawiono jeszcze w 1920 w Poznaniu. Poszczególne fragmenty projektu dzieła, wykonane w różnej skali i różnych materiałach, przechowywane są w znakomitej większości w najważniejszych polskich muzeach.
Wacław Szymanowski (1859 - 1930) - Polski rzeźbiarz i malarz tworzący w stylu secesji.

Był synem pisarza Wacława Szymanowskiego i ojcem prof. Wacława Szymanowskiego. W latach 1875–1879 studiował rzeźbę u Cypriana Godebskiego i malarstwo w École des Beaux-Arts, studia uzupełnił w latach 1880–1882 w Monachium prowadząc w tym samym czasie pracownię malarską wraz ze Stanisławem Grocholskim. W 1889 roku za obraz...

PRZEJDŹ DO KARTY ARTYSTY